Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Mitä merkitsee ”psykososiaalinen” päihdehoidossa?

Julkaisun nimi:

Mitä merkitsee ”psykososiaalinen” päihdehoidossa?

Tekijä:

Weckroth, A.

Ingressi:

Artikkelissa tarkastellaan psykososiaalinen-käsitteen taustaa ja viimeaikaista käyttöä päihdehoidon kontekstissa Suomessa. Käsitteelle on vaikea löytää yhteisesti jaettua sisältöä ja sen käyttö onkin ollut enemmän päihdepoliittisesti orientoitunutta kuin analyyttistä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Muu julkaisu

Julkaisuvuosi:

2007

Julkaisun tiedot:

Yhteiskuntapolitiikka 72:4, 426-436.

Lyhyt kuvaus:

Aineistona artikkelissa on käytetty Helsingin yliopiston kokoelmista psykososiaali-alkuisilla hakusanoilla löytynyttä oppikirjallisuutta sekä päihdehoidosta Suomen Lääkärilehdessä, päihdealan erikoislehdessä Tiimissä ja Sosiaaliturvassa 2000-luvulla julkaistuja artikkeleita.

Analyysin tulosten mukaan psykososiaalinen on käsitteenä alun perin vakiintunut 1970-luvun lopulta alkaen psykoanalyyttisesti orientoituneen psykiatrian käyttöön. Sillä oli innovatiivista merkitystä mm. laitosvaltaisen hoitojärjestelmän uudistamisessa avohoitopainotteiseksi.

Sosiaalityössä psykososiaalinen on perinteisesti kuvannut terapeuttisesti ja psykoanalyyttisesti orientoitunutta sosiaalityön otetta, jonka asema on sosiaalityön sisällä ollut jännitteinen. Psykososiaalisen nykymerkitys päihdetyön kontekstissa menetelmien massana hämärtää sosiaalityön alueita, kuten asunnottomuutta tutkimuksen ja kehittämisen kohteena.

Asia-/Avainsanat: psykososiaalinen, päihdetyö, sosiaalityö

Linkki julkaisuun:

https://www.julkari.fi/handle/10024/101216