Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Mielenterveys- ja päihdeomaisten saama sosiaalinen tuki ja sen yhteydet mielen hyvinvointiin

Julkaisun nimi:

Mielenterveys- ja päihdeomaisten saama sosiaalinen tuki ja sen yhteydet mielen hyvinvointiin

Tekijä:

Jurvansuu, S. Ringbom, H.

Ingressi:

Omaiset saivat vain satunnaisesti tukea sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta ja lähipiirin suhtautuminen oli usein kielteistä ja leimaavaa. Erityisesti lähipiiriltä saatu tuki oli tärkeää omaisten mielen hyvinvoinnille.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Järjestötutkimus

Julkaisuvuosi:

2020

Julkaisun tiedot:

Tietopuu: Katsauksia & näkökulmia 1/2020, A-klinikkasäätiö.

Lyhyt kuvaus:

Sosiaalisella tuella on iso merkitys mielenterveys- ja päihdeongelmia kokevien ihmisten omaisten mielen hyvinvoinnille. Puhuminen omasta tilanteesta sukulaisille ja ystäville, heiltä saatu positiivinen tuki ja kokemus kuulluksi tulemisesta ovat erityisen tärkeitä.

Omaiset saavat sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiltä tukea kuitenkin vain satunnaisesti. Omaisen lähipiiriltä saama tuki edistää myös ammatillisen avun piiriin hakeutumista. Ammatillisten tukipalvelujen ulkopuolelle jäävät keskimääräistä useammin omaiset, joiden läheinen ei saa ongelmaansa hoitoa. Yhteys viralliseen tukiverkostoon jää tällöin puuttumaan koko perheeltä.

Jos lähipiirin asenne on kielteinen ja leimaava, se alentaa omaisten hyvinvointia. Stigman kokemus on erityisen vahva päihdeomaisilla ja silloin, kun siihen yhdistyy huono-osaisuutta, kuten matala koulutustaso ja taloudellista niukkuutta. Stigman vähentäminen helpottaa omaisten elämäntilannetta ja edistää ilmapiiriä, jossa lähipiiri osaa tukea ongelmien kanssa kamppailevia perheitä rakentavasti ja leimaamatta. Omaiset tarvitsevat palveluja, joissa heidät huomioidaan itsenäisinä tuen tarvitsijoina.

Asia-/Avainsanat: sosiaalinen tuki, mielenterveys- ja päihdeomaiset, mielen hyvinvointi

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/tietopuu_katsauksia_1_2020_mielenterveys-_ja_paihdeomaisten_saama_sosiaalinen_tuki_ja_sen_yhteydet_mielen_hyvinvointiin.pdf