Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

”Mää oon jopa sitä mieltä, että tarviiko niitä sakkovankeja ollenkaan kärrätä linnaan” : monitahoarviointi sakkovankien rangaistuksen aikaisesta kuntoutuksesta

Julkaisun nimi:

”Mää oon jopa sitä mieltä, että tarviiko niitä sakkovankeja ollenkaan kärrätä linnaan” : monitahoarviointi sakkovankien rangaistuksen aikaisesta kuntoutuksesta

Tekijä:

Karppinen, E. Virtanen, A.

Ingressi:

Rikosseuraamuslaitoksessa käynnistyi vuonna 2014 hanke, jonka tarkoituksena oli toteuttaa vankeuslain mukaista ulkopuolista laitossijoitusta päihdehuollon laitoksiin. Hanke on päättynyt vuonna 2017 ja sen pohjalta toimintamalli on muuttunut vakiintuneeksi muun muassa Länsi-Suomen rikosseuraamusalueella. Opinnäytetyössä selvitettiin, millaisia kokemuksia niin vangeilla kuin muilla yhteistyötahoilla on sakkovangin sijoituksen prosessista.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2020

Julkaisun tiedot:

Tampereen ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi YAMK

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata ja jäsentää, millainen kokemus avainryhmille on muodostunut rangaistuksen aikaisesta päihdekuntoutuksesta. Opinnäytetyön on myös tarkoitus

kartoittaa, minkälaisena sakkovankien huono-osaisuus näyttäytyy ja miten sijoitusta voisi kehittää. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietoa avainryhmien kokemuksista ja ymmärtää niiden avulla miksi rangaistuksen aikainen sijoitus toimii tai ei toimi.

Arviointiaineisto kerättiin teemahaastatteluiden avulla ja aineisto analysoitiin käyttäen aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Haastateltaviin kuului yksi sakkovanki, henkilöstöä kahdesta sijoituspaikasta sekä yksi vankilan edustaja.

Opinnäytetyön tulokset osoittavat, että sijoitukset ovat pääsääntöisesti onnistuneita ja niiden toivotaan jatkuvan. Sakkovankien sijoitus rangaistuksen aikaiseen kuntoutukseen on koettu kannattavaksi ja hyödylliseksi. Sijoitusjakson aikana on voitu vaikuttaa päihdetyön menetelmin sakkovangin päihdeongelmaan mutta myös terveydenhuoltoon, etuuksiin, asumiseen ja jatkosuunnitelmiin liittyviä asioita on saatu hoidettua. Sijoitusten rahoituksen toivotaan olevan tulevaisuudessa selkeämpi, jotta sijoitus voitaisiin aloittaa mahdollisimman nopeasti sakkovangin saavuttua vankilaan.

Asia-/Avainsanat: huono-osaisuus, monitahoarviointi, sakon muuntorangaistus, rangaistuksen aikainen kuntoutus

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/349523