Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

”Kukaan ei kuule, mä en jaksa, en voi puhua”. Varjomaailma-verkkopalveluun lasten ja nuorten tuottamat tarinat 2011-2012

Julkaisun nimi:

”Kukaan ei kuule, mä en jaksa, en voi puhua”. Varjomaailma-verkkopalveluun lasten ja nuorten tuottamat tarinat 2011-2012

Tekijä:

Riepula, S. Salmela, M.

Ingressi:

Opinnäytetyön tulosten mukaan lapset ja nuoret kokivat puhumisen vaikeaksi. Eniten tukea lapset ja nuoret saivat lähiverkostolta, mutta he eivät kuitenkaan saa riittävästi tarvitsemaansa apua ja tukea.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2014

Julkaisun tiedot:

Centrian ammattikorkeakoulu, Ylivieskan yksikkö, sosiaalialan koulutusohjelma.

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuoda lasten ja nuorten äänet kuuluviin A-klinikkasäätiön ylläpitämän Varjomaailma-verkkopalveluun lasten ja nuorten kirjoittamien tarinoiden pohjalta. (www.varjomaailma.fi). Varjomaailma on A-klinikkasäätiön ylläpitämä verkkopalvelu, joka on tuotettu osana A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus–toimintaa. Varjomaailman sivusto on suunnattu 12-18-vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka kokevat haittaa ja huolta vanhempiensa päihteidenkäytöstä.

Aineistona opinnäytetyössä käytettiin Varjomaailma-verkkopalvelun sivustoille lasten ja nuorten kirjoittamat tarinat vuoden ajalta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä lapset ja nuoret kertoivat puhumisen vaikeudesta ja mistä he saivat apua.

Päihteiden käyttö on maassamme kasvava ongelma. Vanhempien alkoholinkäyttö on yksi merkittävimmistä lasten hyvinvoinnin riskitekijöistä. Päihteiden ongelmakäyttöä esiintyvässä perheessä lapsen ja nuoren arki voi olla täynnä pelkoa, hätää ja laiminlyöntejä. Turvallinen lapsuus on ehdotonta lapsen tasapainoisen kasvun ja kehityksen kannalta.

Tuloksista ilmeni, että lapset ja nuoret kokivat puhumisen vaikeaksi. He eivät tulleet kuulluksi tai he eivät saaneet puhua. Läheisverkostolta, etenkin raittiilta vanhemmalta ja sisaruksilta he saivat eniten apua itselleen. Lapset ja nuoret eivät kuitenkaan saa riittävästi tarvitsemaansa apua ja tukea.

Asia-/Avainsanat: lapsinäkökulma, vanhempien haitallinen päihteidenkäyttö, perhe, sosiaalinen verkosto

Linkki julkaisuun:

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/system/files/julkaisut/riepula_salmela.pdf