Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Kuntoutuksesta katkaisuun. Päihdetapauslaskenta palvelujärjestelmän kuvaajana

Julkaisun nimi:

Kuntoutuksesta katkaisuun. Päihdetapauslaskenta palvelujärjestelmän kuvaajana

Tekijä:

Kuussaari, K. Ronkainen, J. Partanen, A. Kaukonen, O. Vorma, H.

Ingressi:

Artikkelissa tarkastellaan vuoden 2011 päihdetapauslaskennan tuloksia ja verrataan niitä aikaisempien vuosien tuloksiin palvelujärjestelmän näkökulmasta.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Muu julkaisu

Julkaisuvuosi:

2012

Julkaisun tiedot:

Yhteiskuntapolitiikka 77 (2012):6.

Lyhyt kuvaus:

Suomalainen päihdepalvelujärjestelmä muodostuu sosiaali- ja terveydenhuollon yleisistä ja erityisesti päihteiden käyttäjille tarkoitetuista palveluista. Julkisten palveluiden lisäksi palvelujärjestelmässä toimivat kolmannen sektorin palvelun tarjoajat sekä yksityiset palveluntuottajat.

Tilasto- ja rekisteritiedon antama kokonaiskuva päihdepalvelujärjestelmästä on ollut toistaiseksi vaillinainen, erityisesti päihdepalveluiden avopalveluiden osalta. Päihdetapauslaskentojen tavoitteena on täydentää muita tilasto- ja rekisteritietoja ja tuottaa kokonaiskuvaa siitä, missä palveluissa päihdeasiakkaita kohdataan ja minkälaisia asiakkaiden taustat ovat.

Vuonna 2011 toteutetun päihdetapauslaskennan tuloksista selviää, että päihdehuollon erityispalveluiden asiakasmäärissä on viime vuosina tapahtunut vähentymistä. Siirtymä kuntouttavista laitosmuotoisista palveluista asumispalveluiden suuntaan on nähtävissä, mutta samanaikaisesti myös sairaalahoidon osuus on kasvanut.

Huomionarvoista on myös se, että perusterveydenhuollon avohoidossa näkyy aiempaa enemmän päihde-ehtoista asiointia. Päihteisiin liittyvän asioinnin kehityssuunta seurailee siis yleistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden avo- ja peruspalvelupainotteista kehityslinjaa.

Asia-/Avainsanat: päihdepalvelut, palvelujärjestelmä, päihdetapauslaskenta, sosiaali- ja terveydenhuolto, päihdeongelma

Linkki julkaisuun:

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104462/kuussaari.pdf?sequence=1