Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

”Kriittisin on juurikin se eka piikki” Piikkihuumeiden käytön aloittaminen ja ennaltaehkäisy

Julkaisun nimi:

”Kriittisin on juurikin se eka piikki” Piikkihuumeiden käytön aloittaminen ja ennaltaehkäisy

Tekijä:

Taskinen, S. Tuominen, M.

Ingressi:

Suonensisäisten huumeiden käytön aloittamiseen liittyvät sekä toissijaiset, ihmisen taustaan lukeutuvat syyt että ensisijaiset, ensimmäisellä piikittämiskerralla vaikuttavat välittömät syyt.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2016

Julkaisun tiedot:

Metropolia ammattikorkeakoulu, sosiaalialan opinnäytetyö.

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyö käsittelee suonensisäisten huumeiden käytön aloittamista ja ennaltaehkäisyä. Tavoitteena on selvittää, miksi huumeita käyttävät henkilöt ovat siirtyneet käyttämään huumeita suonensisäisesti ja miten siirtymistä olisi voitu tai voisi ennaltaehkäistä. Tutkimuskysymyksiä ovat 1) Miksi osallistujat ovat aloittaneet suonensisäisten huumeiden käytön? 2) Miten suonensisäisten huumeiden käytön aloittamista voisi ennaltaehkäistä?

Opinnäytetyö on laadultaan kvalitatiivinen. Aineisto kerättiin teemahaastattelun avulla toukokuussa 2016. Haastatteluun osallistujia oli kuusi ja he ovat Hämeenlinnan Living Room terveysneuvontapisteen tai opiaattikorvaushoidon asiakkaita. Aineiston analysoinnissa käytettiin teemoittelua.

Tulosten mukaan huumeiden sekä suonensisäisten huumeiden käytön aloittamiseen ovat vaikuttaneet rankka perhetausta, nuoruuden päihdemyönteiset ihmissuhteet, haastavat elämäntilanteet sekä loppuun palaminen varhaisaikuisuudessa. Aloittamisen taustalla on myös uteliaisuus huumeita kohtaan, kyvyttömyys ajatella pidemmän ajan tavoitteita elämässä ja tarve tukahduttaa tunteita. Sosiaalinen paine sekä vieroitusoireet ovat myös vaikuttaneet suonensisäisten huumeiden käytön aloittamiseen.

Suonensisäisesti käytetyn aineen voimakkaampi ja nopeampi vaikutus sekä muiden käyttötapojen epämukavuus koettiin vaikuttavana tekijänä. Ennaltaehkäisyn kannalta tärkeäksi koettiin piikittämisen teknisen haastavuuden, riskien sekä nopeasti syntyvän riippuvuuden esiintuominen erityisesti nuorisolle. Asenteisiin tulisi vaikuttaa poistamalla piikittämiseen liitettyä glamouria. Keskusteluavun ja tuen saaminen hankaliin elämäntilanteisiin ja traumojen käsittelyyn koettiin tärkeänä ennaltaehkäisevänä tekijänä.

Päätelmänä on, että suonensisäisten huumeiden käytön aloittamiseen liittyvät sekä toissijaiset, ihmisen taustaan lukeutuvat syyt että ensisijaiset, ensimmäisellä piikittämiskerralla vaikuttavat välittömät syyt. Parasta ennaltaehkäisyä on nuoruuden tukeminen ja tehokas valistus, ettei ensimmäistä piikityskertaa tapahtuisi.

Asia-/Avainsanat: suonensisäiset huumeet, päihderiippuvuus, ennaltaehkäisy, multisourced model of addiction

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/115044