Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Kouvolan terveysneuvontapiste Vinkin asiakastyytyväisyyskysely

Julkaisun nimi:

Kouvolan terveysneuvontapiste Vinkin asiakastyytyväisyyskysely

Tekijä:

Toljander, T. Vuorela, E.

Ingressi:

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Kouvolan terveysneuvontapiste Vinkin asiakkaiden mielipiteitä Vinkin tarjoamista välineistä ja toiminnasta sekä merkityksestä heidän elämäänsä. Tutkimustulosten mukaan Kouvolan Vinkin asiakkaat ovat tyytyväisiä Vinkistä saamaansa palveluun.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2014

Julkaisun tiedot:

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma.

Lyhyt kuvaus:

Tämä opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää Kouvolan terveysneuvontapiste Vinkin asiakkaiden mielipiteitä Vinkin tarjoamista välineistä ja toiminnasta sekä merkityksestä heidän elämäänsä. Terveysneuvontapisteen asiakasryhmään kuuluvat suonensisäisten huumeiden käyttäjät ja heidän läheisensä. Terveysneuvontapisteiden tarkoituksena on huumeiden käytöstä aiheutuvien haittojen vähentäminen niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla Kouvolan Vinkin toimintaa voitaisiin kehittää myös asiakkaiden näkökulmat huomioiden.

Tutkimusaineisto kerättiin terveysneuvontapiste Vinkkiin jaettujen asiakastyytyväisyyskyselylomakkeiden avulla. Kyselylomake oli asiakkaiden saatavilla kuukauden ajan. Kyselyyn vastasi yhteensä 23 asiakasta. Tutkimuksen tulokset koottiin teemoittelun avulla, joka on laadullisen aineiston analyysimenetelmä.

Tutkimustulosten mukaan Kouvolan Vinkin asiakkaat ovat tyytyväisiä Vinkistä saamaansa palveluun. Välineistä eniten kritiikkiä keräsivät Vinkistä saatavat filtterit. Heikoiten informaatiota oli saatu sosiaalipalveluista. Muutamat vastaajat esittivät myös toiveita Vinkin välinevalikoiman sekä aukioloaikojen parantamiseksi. Henkilökunnasta saatu palaute oli pelkästään positiivista.

Asia-/Avainsanat: terveysneuvonta, haittojen vähentäminen, suonensisäisten huumeiden käyttäjät, huumeiden käytön vaikutukset

Linkki julkaisuun:

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/system/files/julkaisut/toljander_vuorela.pdf