Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Korvaushoitopotilaiden psykiatrinen sairastavuus ja koettu psyykkinen terveys

Julkaisun nimi:

Korvaushoitopotilaiden psykiatrinen sairastavuus ja koettu psyykkinen terveys

Tekijä:

Levola, J. Holopainen, A. Pitkänen, T.

Ingressi:

Korvaushoitopotilaat olivat päihteiden käytön ja sosiaalisen syrjäytymisen näkökulmasta moniongelmaisia. Psyykkinen oireilu oli hyvin yleistä, samoin olivat itsenäiset psykiatriset häiriöt.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Järjestötutkimus

Julkaisuvuosi:

2012

Julkaisun tiedot:

Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 49; 350-356.

Lyhyt kuvaus:

Korvaushoitopotilaiden (n = 32) psykiatrista sairastavuutta ja itse arvioitua psyykkistä oirehdintaa selvitettiin haastatteluilla avohoitopainotteisella korvaushoitoklinikalla. Samalla tarkasteltiin psykiatrisen sairastavuuden yhteyttä päihde- ja elämäntilannesidonnaisiin taustatekijöihin ja potilaiden kokemuksiin hoidon vaikuttavuudesta.

Korvaushoitopotilaat olivat päihteiden käytön ja sosiaalisen syrjäytymisen näkökulmasta moniongelmaisia. Laaja-alaiset ongelmat olivat alkaneet jo nuoruusiällä. Psyykkinen oireilu oli hyvin yleistä, samoin olivat itsenäiset psykiatriset häiriöt. Vakavia itsetuhoajatuksia oli ollut lähes puolella ja itsemurhayrityksiä joka neljännellä. Itsetuhoisuus sekä ajatusten että käytöksen tasolla liittyi psyykkiseen sairastavuuteen. Tutkittavien oli vaikeaa erotella päihde-ehtoista oirehdintaa itsenäisiin psyykkisiin sairauksiin liittyvästä oireilusta, mikä korostaa järjestelmällisen psykiatrisen diagnostiikan tarpeellisuutta. Psyykkinen sairastavuus ei vaikuttanut tutkittavien kokemuksiin korvaushoidon tuomasta hyödystä millään kysytyistä elämänalueista.

Asia-/Avainsanat: korvaushoito, moniongelmaisuus, mielenterveys, psyykkinen sairastavuus

Linkki julkaisuun:

http://ojs.tsv.fi/index.php/SA/article/view/9352