Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Korvaushoidon kotiannokset ja väärinkäytön riski

Julkaisun nimi:

Korvaushoidon kotiannokset ja väärinkäytön riski

Tekijä:

Pitkänen, T. Simojoki, K.

Ingressi:

Kotiannosten määräämiseen liittyviä käytäntöjä voidaan yhtenäistää riskiarviointilomakkeen ja muiden korvaushoitolääkkeen väärinkäyttöriskiä arvioivien työkalujen avulla.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammatilliset lehdet

Julkaisuvuosi:

2011

Julkaisun tiedot:

Tiimi 4/2011, s. 24-25.

Lyhyt kuvaus:

Artikkelissa esitellään korvaushoidon kotiannosten arvioinnin avuksi kehitetty riskiarviointilomake. Riskiarviointilomake sisältää 13 tilannekartoituskysymystä, joiden avulla määritellään kotiannoksen väärinkäytön riskitaso (1=matala, 2=keskisuuri, 3=korkea). Kotiannosten valvonnan taso riippuu tästä riskitasosta. Sosiaalisairaalan tutkimusyksikkö testasi lomaketta ilman suosituksia valvonnan tasosta tarkoituksena selvittää, miten alkuperäisessä lomakkeessa ehdotetut valvonnan tasot vastaavat todellisuutta suomalaisessa hoidossa.

Suomessa korvaushoitoa säätelevät asetukset, mutta yhtenäinen ohjeistus puuttuu ja käytännöt vaihtelevat alueellisesti. Yleisten suositusten ja työkalujen, kuten riskiarviointilomakkeen, avulla voidaan yhtenäistää kotiannosten määräämiseen liittyviä käytäntöjä.

Asia-/Avainsanat: korvaushoito, kotiannos, riskiarviointi

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/Tiimi_411.pdf