Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Kolmannen sektorin autonomia. Päihde- ja mielenterveysyhdistysten johdon näkemyksiä rahoittajaohjauksesta

Julkaisun nimi:

Kolmannen sektorin autonomia. Päihde- ja mielenterveysyhdistysten johdon näkemyksiä rahoittajaohjauksesta

Tekijä:

Jurvansuu, S. Nieminen, N.

Ingressi:

Toimintaympäristön muutokset ovat herättäneet huolta järjestökentän itsenäisyyden ja ominaispiirteiden säilymisestä. Artikkelissa aihepiiriä tarkastellaan paikallisista päihde- ja mielenterveysyhdistyksistä kerätyn kyselyaineiston pohjalta.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Järjestötutkimus

Julkaisuvuosi:

2019

Julkaisun tiedot:

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2019: 1-13.

Lyhyt kuvaus:

Viime aikoina on esitetty näkemyksiä järjestöjen autonomian kaventumisesta ja ulkoisten vaikutusten lisääntymisestä niiden toiminnassa. Kehityksen taustalla ovat muun muassa järjestöjen rahoituksiin liittyvät muutokset sekä julkisen ja markkinasektorin toimintatapojen tulo enenevässä määrin osaksi kolmannen sektorin toimintaa. On arvioitu, että esimerkiksi riippuvuus julkisesta rahoituksesta ja ostopalveluiden tuottamisesta rajoittaisivat järjestöjen toiminnan innovatiivisuutta, suuntaisivat niiden painopistettä palvelutuotantoon ja vaarantaisivat niiden kriittisen roolin yhteiskunnassamme.

Kyselyyn vastasi johdon edustaja 199 yhdistyksestä (vastausprosentti 48). Kyselyssä kartoitettiin yhdistysjohdon näkemyksiä rahoittajaohjauksen voimakkuudesta yhdistyksensä toiminnassa sekä rahoittajaohjauksen seurauksista toiminnan ja sen tavoittamien ihmisten kannalta.

40 prosentissa aineiston yhdistyksistä rahoittajien ja rahoitusmahdollisuuksien koettiin ohjaavan toimintaa paljon, kolmanneksessa jossain määrin. Avustuksiin liittyviä haku-, arviointi- ja raportointikäytäntöjä pidettiin etenkin vapaaehtoisvoimin toimivissa yhdistyksissä hankalina ja aikaa vievinä. Monimutkaistuva avustusbyrokratia ja hankemuotoinen työ ruokkivat toiminnan ammatillistumiskehitystä, joka saattaa osaltaan kaventaa kansalaistoiminnan ja toimijoiden omaan kokemukseen perustuvan osaamisen ja asiantuntijuuden tilaa järjestöissä.

Asia-/Avainsanat: kolmas sektori, päihde- ja mielenterveysyhdistykset, rahoittajaohjaus

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/Jurvansuu_Nieminen_Tietopuu%20Katsaus_2-2019.pdf