Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Kokemusasiantuntijat A-Klinikalla – Asiakkaiden kokemuksia kokemusasiantuntijuudesta

Julkaisun nimi:

Kokemusasiantuntijat A-Klinikalla – Asiakkaiden kokemuksia kokemusasiantuntijuudesta

Tekijä:

Kirveennummi, J. Nurminen, K. Tapio, M.

Ingressi:

Kehittämisehdotuksena tuli muun muassa, että kokemusasiantuntijatoiminnasta voisi puhua enemmän ja siitä tulisi jakaa enemmän tietoa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2019

Julkaisun tiedot:

Turun ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, aikuissosiaalityö.

Lyhyt kuvaus:

Tutkimuksen tavoitteena oli saada selville, mitä mieltä asiakkaat ovat kokemusasiantuntijuudesta, ovatko asiakkaat hyödyntäneet kokemusasiantuntijan palveluita ja saaneet siitä apua, onko kokemusasiantuntijuudesta heidän mielestään tarpeeksi tietoa saatavilla ja mitä ajatuksia heillä olisi kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämiseksi. Tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista tutkimusta ja se toteutettiin strukturoidulla teemahaastattelulla. Tutkimukseen osallistui kymmenen (10) haastateltavaa, jotka valittiin satunnaisesti Turun A-klinikan sekä Turun vieroitushoitoyksikön asiakkaista.

Asia-/Avainsanat: kokemusasiantuntija, kuntoutuminen, päihdetyö, riippuvuus, vertaistoiminta

Linkki julkaisuun:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019051510008