Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Kokemuksen kautta osaamiseen: Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus

Julkaisun nimi:

Kokemuksen kautta osaamiseen: Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus

Tekijä:

Rissanen, P. Puumalainen, J.

Ingressi:

Vapaaehtoisuuteen, vertaisuuteen ja kokemusasiantuntijuuteen liittyvät käsitteet ovat erittäin moninaisia. Moninaisuuden lisäksi vapaaehtoisuuden muodot ovat jatkuvassa muutoksessa. Vapaaehtoistoiminnalla on edessään myös monia uhkia, kuten liika institutionalisoituminen.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammatilliset lehdet

Julkaisuvuosi:

2016

Julkaisun tiedot:

Kuntoutuslehti 1/2016: 2-8.

Lyhyt kuvaus:

Suomessa on toiminut jo kauan erilaisia vertaistukeen ja vapaaehtoisuuteen perustuvia ryhmiä, esimerkiksi AA-ryhmiä ja mielenterveyskuntoutujien yhdistyksiä. Potilas-, vammais- ja asiakasjärjestöissä vapaaehtoisuus, vertaistuki sekä jäsenten osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen on aina ollut tärkeässä roolissa. Viime vuosina omakohtaisen kokemuksen tuoman asiantuntijuuden merkitys ja arvo on ymmärretty myös julkisella sektorilla. Kokemusasiantuntijuus onkin vakiintunut sosiaali- ja terveydenhuollon keskusteluun, ja sitä on alettu hyödyntää palvelujen tuottamisessa, kehittämisessä, arvioimisessa sekä suunnittelussa yhä enemmän.

Vapaaehtoisuuteen, vertaisuuteen ja kokemusasiantuntijuuteen liittyvät käsitteet sekä määritelmät ovat moninaisia, vaihtelevia ja jopa ristiriitaisia. Myös vertaisuuden ja kokemusasiantuntijuuden raja voi olla hyvinkin häilyvä. Näin ollen käsitteitä olisi tärkeä määritellä ja selkiyttää. Tässä artikkelissa pyrimme hahmottamaan järjestöjen vapaaehtois- ja vertaistoiminnan sekä kokemusasiantuntijuuden käsitettä eri näkökulmista.

Asia-/Avainsanat: vertaistuki, vapaaehtoistoiminta, kokemusasiantuntijuus, järjestöt

Linkki julkaisuun:

https://blogs.helsinki.fi/tuk-451-tyoelamajakso/files/2017/05/Vapaaehtoisuus-RissanenPuumalainen.pdf