Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Kognitiivisen psykoterapian perusperiaatteet ja käyttö mielialahäiriöissä

Julkaisun nimi:

Kognitiivisen psykoterapian perusperiaatteet ja käyttö mielialahäiriöissä

Tekijä:

Holmberg, N. Kähkönen, S.

Ingressi:

Katsausartikkelissa tarkastellaan kognitiivisen psykoterapian perusperiaatteita ja sen käyttöä eri mielialahäiriöiden hoidossa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Muu julkaisu

Julkaisuvuosi:

2006

Julkaisun tiedot:

Duodecim, 122, 713-721.

Lyhyt kuvaus:

Kognitiiviseen psykoterapiaan kuuluvat useimmiten potilaan ongelmakokonaisuuden käsitteellistäminen sekä siihen soveltuvat kognitiiviset ja behavioraaliset työtavat. Käsitteellistämisen avulla potilaan ongelmat esitetään tavalla, joka tekee ne ymmärrettäviksi ja muokattaviksi sekä antaa alustavan kuvan niiden psykologisesta merkityksestä.

Eritasoisten kognitioiden arviointi ja muokkaaminen on kognitiivisessa psykoterapiassa tärkeää – ei siksi, että ne olisivat ongelmien perussyitä, vaan siksi, että ne pitävät vahvasti yllä erilaisia ongelmia. Kognitiivisessa terapiassa korostuu nykyään pyrkimys luoda uudenlainen yhteys potilaan ongelmallisiin tunteisiin ja siten muokata kokemuksellista välttämistä ja edistää itsereflektion kehittymistä.

Kognitiivisen psykoterapian tehoa on tutkittu enemmän kuin minkään muun terapiamuodon. Tämä hoito on osoittautunut tehokkaaksi erityisesti yksisuuntaisessa masennustilassa, yleistyneessä ahdistuneisuushäiriössä, paniikkihäiriössä, sosiaalisten tilanteiden pelossa, traumaperäisessä stressihäiriössä sekä lapsuuden depressiossa ja ahdistuneisuudessa.

Asia-/Avainsanat: kognitiivinen psykoterapia, hoito, mielenterveys

Linkki julkaisuun:

http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo95606.pdf