Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Katsaus helsinkiläiseen kaupunkiköyhyyteen ja kaupunkiköyhyystutkimukseen

Julkaisun nimi:

Katsaus helsinkiläiseen kaupunkiköyhyyteen ja kaupunkiköyhyystutkimukseen

Tekijä:

Seppälä, T. Grönlund, H. Mukkila, S.

Ingressi:

Taloudellinen niukkuus koskettaa erityisesti yksinasuvia, työttömiä ja lapsiperheitä. Tämän päivän kaupunkiköyhyys Helsingissä kytkeytyy elinkustannusten ja erityisesti asumisen kalleuteen.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Järjestötutkimus

Julkaisuvuosi:

2020

Julkaisun tiedot:

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2020:1-18.

Lyhyt kuvaus:

Tässä katsauksessa tarkastelemme kaupunkiköyhyyttä Helsingissä viimeaikaisten tilastotietojen sekä muuhun taloudellista niukkuutta käsittelevään tutkimukseen kohdistuvan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla. Kirjallisuuskatsaus kattaa 47 julkaisua, jotka olemme luokitelleet köyhyyden syitä, seurauksia ja selviytymistä tarkasteleviin julkaisuihin. Tutkimustulosten esittelyn ohella erittelemme tutkimuksissa käytettyjä menetelmällisiä valintoja, tutkimuksen kohteeksi valittuja ihmisryhmiä sekä tutkittuja taloudelliseen niukkuuteen liittyviä ilmiöitä.

Asia-/ Avainsanat: kaupunkiköyhyys, Helsinki, taloudellinen niukkuus, systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/tietopuu_katsauksia_2_2020_helsinkilainen_kaupunkikoyhyys_ja_kaupunkikoyhyystutkimus.pdf