Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Käsityksiä psykostimulanteista hoitomenetelmänä ja päihteenä

Julkaisun nimi:

Käsityksiä psykostimulanteista hoitomenetelmänä ja päihteenä

Tekijä:

Härmä, O.

Ingressi:

Keskeisenä piirteenä näyttäytyy ADHD:n tai ADD:n melko vakiintunut asema osana stimulanteista käytävää niin päihde- kuin lääkekäyttöön liittyvää keskustelua. ADHD:n tai ADD:n mukaan tuominen keskusteluun asemoi osaltaan stimulantteja kohti lääketieteellistä aluetta, mutta samalla siirtää ADHD:ta ja ADD:ta kohti päihteistä käytävää keskustelua.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2016

Julkaisun tiedot:

Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, sosiaalipsykologia

Lyhyt kuvaus:

Pro gradu –tutkielmassa tarkastellaan A-klinikkasäätiön ylläpitämällä Päihdelinkki-sivustolla (päihdelinkki.fi) käytyjä lääkestimulantteja koskevia keskusteluita. Keskiössä ovat tavat joilla käsitykset huumausaineeksi luokiteltavista lääkestimulanteista rakentuvat, kuinka niihin suhtaudutaan ja millaisia merkityksiä niihin liitetään eri lähtökohtiin nojaavissa nettikeskusteluissa. Tutkielmassa merkittävässä asemassa ovat myös ADHD- ja ADD-oireyhtymät, joiden oireiden hoidossa ensisijaisena lääkityksenä toimivat stimulantit.

Asia-/Avainsanat: ADHD, ADD, tarkkaavaisuushäiriö, stimulantti, piriste, diagnoosi, päihde, huume, lääke, stigma

Linkki julkaisuun:

https://trepo.tuni.fi/handle/10024/98967