Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Järjestöt toimivat myös poikkeusaikana. Tutkimustietoa koronapoikkeustilan vaikutuksista järjestöjen toimintaan

Julkaisun nimi:

Järjestöt toimivat myös poikkeusaikana. Tutkimustietoa koronapoikkeustilan vaikutuksista järjestöjen toimintaan

Tekijä:

Jurvansuu, S. Kaskela, T. Tourunen, J.

Ingressi:

Koronapoikkeustilan aikana verkkoryhmillä ja uusilla yhteydenpidon tavoilla oli pystytty säilyttämään yhteys kävijöihin, lievittämään heidän yksinäisyyttään, tarjoamaan tekemistä ja pitämään yllä arkirutiineja. Työntekijöiden haastatteluissa korostuivat kuitenkin kasvokkaisen tuen ja fyysisen yhdessäolon tärkeys ihmisille ja sähköisten palvelujen käyttämiseen liittyvät vaikeudet.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Järjestötutkimus

Julkaisuvuosi:

2020

Julkaisun tiedot:

EMY-tiedote 9/2020: 10-11.

Lyhyt kuvaus:

Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen yhteisessä tutkimushankkeessa (MIPA 2.0) kartoitimme loppukeväästä poikkeustilan vaikutuksia järjestöjen toimintaan ja toimintaan osallistuvien tilanteeseen. Haastattelimme

15 työntekijää kymmenessä järjestössä, jotka ylläpitävät kohtaamispaikkoja tai päiväkeskuksia ja/tai tekevät jalkautuvaa työtä esimerkiksi kadulla päihdeongelmaisten keskuudessa.

Asia-/Avainsanat: korona, koronapoikkeustila, järjestöt, kohtaamispaikka, jalkautuva työ, päihdejärjestö, mielenterveysjärjestö, matalan kynnyksen toiminta, verkkopalvelut

Linkki julkaisuun:

https://emy.fi/emy.fi/wp-content/uploads/EMYtiedote-syyskuu-2020-www.pdf