Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Järjestöt toimintakyvyn tukijoina poikkeusoloissa

Julkaisun nimi:

Järjestöt toimintakyvyn tukijoina poikkeusoloissa

Tekijä:

Helfer, A. Uusimäki, V. Pitkänen, T.

Ingressi:

Vaikka koronapandemia edisti järjestöjen digiloikkaa, monet digitaidottomat jäivät yhteydenpidon ulkopuolelle. Artikkelissa tarkastellaan poikkeustilakyselyyn vastanneiden järjestöjen palveluihin kohdistamia odotuksia poikkeustilan aikana tai vastaavanlaisissa tulevaisuuden kriisitilanteissa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Järjestötutkimus

Julkaisuvuosi:

2021

Julkaisun tiedot:

Helfer, A., Uusimäki, V. & Pitkänen, T. (2021). Järjestöt toimintakyvyn tukijoina poikkeusoloissa. Teoksessa Roine, M., & Sinisalo-Juha, E. (toim.) Järjestöt toimintakyvyn edistäjinä. Toimintakyky kuntoon -ohjelma & Humanistinen korkeakoulu, s. 66-68.

Lyhyt kuvaus:

Järjestöt toimintakyvyn edistäjinä -teoksessa kuvataan järjestöissä tehtyä työtä Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmassa. Teoksessa tarkastellaan myös laajemmin järjestöjen roolia ihmisten arjessa ja sitä, millaisia mahdollisuuksia järjestöillä on ylipäätään saada yhteys ihmisiin ja löytää yksilöllisiä väyliä kohti ihmisen oman toimintakyvyn vahvistumista. Järjestöt toimintakyvyn tukijoina poikkeusoloissa -artikkeliin on koottu järjestöjen palveluihin kohdistuvia odotuksia poikkeustilan aikana. Vastaukset perustuvat A-klinikkasäätiön Arjen toimintakyky -hankkeen toukokuussa 2020 tekemän poikkeustilakyselyn ja kesällä toteutettujen 65 haastattelun tuloksiin. Kyselyllä kartoitettiin, miten koronapandemian aiheuttama poikkeustila vaikutti vastaajien eri elämän osa-alueisiin ja mitä toiveita heillä oli järjestöille keväällä 2020.

Asia-/Avainsanat: poikkeustila, koronapandemia, järjestöt, PARADISE24fin, toimintakyky, yksinäisyys, verkkopalvelut

Linkki julkaisuun:

https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2021/03/ja%CC%88rjesto%CC%88t-toimintakyvyn-edista%CC%88jina%CC%88-humak-2021.pdf