Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Järjestölähtöiselle päihde- ja mielenterveystyön tutkimukselle on tilausta

Julkaisun nimi:

Järjestölähtöiselle päihde- ja mielenterveystyön tutkimukselle on tilausta

Tekijä:

Ahonen, J. Terävä, K. Kauhaluoma, M. Tourunen, J.

Ingressi:

Katsausartikkelissa tarkastellaan järjestölähtöisen päihde- ja mielenterveystyön tutkimusohjelman valmisteluhanketta sekä hankkeen aikana tehdyn järjestökyselyn ja fokusryhmähaastattelujen tuloksia.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Järjestötutkimus

Julkaisuvuosi:

2013

Julkaisun tiedot:

Kuntoutus 4; 59-64

Lyhyt kuvaus:

Valmisteluhankkeessa kartoitettiin päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimustoiminnan tilaa järjestöille suunnatun kyselyn avulla. Kyselyyn vastasi 30 henkilöä eri päihde- ja mielenterveysalan järjestöistä.

Kyselyn tulosten perusteella järjestöjen tutkimusresurssit ovat vähäiset, tutkimus katkonaista ja hankekohtaista, eikä yhteistä tutkimustoimintaa ole juurikaan. Kyselyn tulosten, fokusryhmähaastatteluiden ja työpajatyöskentelyn pohjalta kartoitettiin järjestöjen tutkimustarpeita ja muodostettiin hankkeen tutkimusteemat.

Asia- / Avainsanat: MIPA, järjestöt, tutkimus

Linkki julkaisuun:

http://www.kuntoutusportti.fi/files/attachments/kuntoutus-lehden_artikkelit/2013/ahonen-terava-alakauhaluoma-tourunen.pdf