Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Järjestöjen talous heikentynyt, mutta usko tulevaisuuteen säilynyt

Julkaisun nimi:

Järjestöjen talous heikentynyt, mutta usko tulevaisuuteen säilynyt

Tekijä:

Kaskela, T. Jurvansuu, S. Tourunen, J.

Ingressi:

Päihde- ja mielenterveysalojen järjestöjen rahoitusmuotoja selvittäneessä MIPA 2.0 -tutkimusohjelman teettämässä kyselyssä selvitettiin suurten ja pienten päihde- ja mielenterveysalojen järjestöjen rahoitusmuotoja ja niissä tapahtuneita viimeaikaisia muutoksia. Kartoitus toteutettiin sähköisellä kyselyllä helmi- ja maaliskuussa 2021.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammatilliset lehdet

Julkaisuvuosi:

2021

Julkaisun tiedot:

Tiimi 5/2021, s. 26-27.

Lyhyt kuvaus:

Tiimi-lehdessä julkaistussa artikkelissa tarkastellaan pienten ja suurten järjestöjen rahoituslähteitä ja niiden kehityssuuntia. MIPA 2.0 -tutkimusohjelma toteutti kyselyn aiheesta päihde- ja mielenterveysjärjestöille keväällä 2021.

Pienten ja suurten järjestöjen merkittävimpien rahoituskanavien todettiin kyselyssä eroavan. Pieniä järjestöjä rahoitettiin jäsenmaksutulojen lisäksi kattojärjestöjen ja kuntien avustuksilla. Suurin merkitys näistä oli kattojärjestöjen avustuksilla. Suurempia järjestöjä rahoitettiin jäsenmaksutulojen lisäksi kunta-avustuksin ja Stea-rahoituksella. Myös muita rahoitustapoja oli käytössä. Suurten järjestöjen merkittävin rahoituslähde olivat Stea-avustukset. Kyselyn perusteella järjestöjen rahoituspohja oli laajentunut myös uudenlaisiin rahoitustapoihin, kuten ESR- ja säätiörahoitukseen.

Rahoitusmuodot olivat useimmin pysyneet aiemmalla tasolla tai vähentyneet, kuin kasvaneet. Silti kyselyssä todettiin, että kolme neljäsosaa järjestöistä arvioi taloustilanteensa melko tai erittäin vakaaksi. Mahdollisina uhkakuvina tulevaisuuden rahoitukselle pidettiin koronapandemian sekä rahapelijärjestelmän muutosten negatiivisia vaikutuksia Stean avustuksiin. Myös hyvinvointialueuudistus herätti epävarmuutta.

Asia-/Avainsanat: päihde- ja mielenterveysjärjestöt, rahoitusmuodot

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/tiimi_5_2021_jarjestojen_talous_heikentynyt_mutta_usko_tulevaisuuteen_sailynyt.pdf