Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Itsemurhaa yrittäneiden kognitiivinen lyhytpsykoterapia

Julkaisun nimi:

Itsemurhaa yrittäneiden kognitiivinen lyhytpsykoterapia

Tekijä:

Holmberg, N. Kähkönen, S.

Ingressi:

Katsausartikkelissa tarkastellaan itsemurhaa yrittäneille kehitettyä lyhytpsykoterapeuttista hoito-ohjelma, jonka tavoitteena on ehkäistä tulevia yrityksiä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Muu julkaisu

Julkaisuvuosi:

2010

Julkaisun tiedot:

Duodecim, 126, 781-787.

Lyhyt kuvaus:

Itsemurhaa yrittäneeltä puuttuu selviytymistä tukevia taitoja tai hän ei käytä niitä kriisin aikana.

Hoidon ohjauksesta vastaava hoitaja pyrkii aktiivisesti olemaan yhteydessä potilaisiin ja motivoimaan heitä, mikä lisää hoitoon sitoutumista.

Kriisi käsitteellistetään kuvaamalla tapahtumasarja, joka on johtanut itsemurhayritykseen tai itseä vahingoittavaan käyttäytymiseen.

Hoidon kulmakiviä ovat turvasuunnitelman laadinta, selviytymistä tukevien keinojen harjoittelu sekä behavioraaliset, kognitiiviset ja affektiiviset interventiot

Asia-/Avainsanat: itsemurha, hoito, mielenterveys

Linkki julkaisuun:

http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo98733.pdf