Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Huumetyön muuttuvat kasvot : Uusien psykoaktiivisten aineiden lisääntyminen ja vaikutukset haittoja vähentävään työhön

Julkaisun nimi:

Huumetyön muuttuvat kasvot : Uusien psykoaktiivisten aineiden lisääntyminen ja vaikutukset haittoja vähentävään työhön

Tekijä:

Mäenpää, I.

Ingressi:

Psykoaktiiviset aineet eli muuntohuumeet ovat haittoja vähentävässä työssä yleinen ja näkyvä ilmiö. Haittoja vähentävän työn ammattilaisten mukaan muuntohuumeiden käyttö on heikentänyt asiakkaiden toimintakykyä sekä lisännyt yleistä levottomuutta.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2019

Julkaisun tiedot:

Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK)

Lyhyt kuvaus:

Tutkimuksessa selvitettiin, miten uusien psykoaktiivisten aineiden (ns. muuntohuumeet) lisääntynyt käyttö vaikuttaa haittoja vähentävään päihdetyöhön ja miten ilmiö näyttäytyy ammattilaisten silmin. Tutkimuksessa selvisi, että päihdetyön ammattilaisten työssä psykoaktiiviset aineet on näkyvä ilmiö ja sekakäyttö on nykyään yleistä. Ammattilaisten mukaan asiakkaiden toimintakyky ja psyykkinen hyvinvointi oli heikentynyt. Asiakastyössä psykoaktiiviset aineet vaikuttivat levottomuuden ja arvaamattomuuden lisääntymisenä. Ammattilaiset saivat eniten tietoa muuntohuumeista ja muista ilmiöistä asiakkailtaan ja verkostoiltaan. Viranomaistiedotusta ei pidetty tehokkaana.

Nykyinen palvelujärjestelmä ja kontrollipolitiikka eivät tunnu vastaavan tämänhetkisiin yksilön ja yhteiskunnan tarpeisiin, vaan tarvittaisiin enemmän uudenlaisia haittoja vähentäviä toimia kuten ainetunnistusta, huumeidenkäytön dekriminalisointia ja valvottuja käyttöhuoneita. Rankaisemisen sijaan päihderiippuvaiset voitaisiin ohjata hoitoon. Palvelujärjestelmä ei vastaa huumeriippuvaisten ongelmiin. Asiakkaat eivät saa apua psyykeongelmiin huumeiden käytön takia ja päihdehoidossa ollaa siirrytty avopalveluihin. Asiakkailta odotetaan nopeaa kuntoon tulemista, mikä ei yleensä toimi huumeriippuvuudesta kärsivien asiakkaiden kanssa.

Asia-/Avainsanat: uudet psykoaktiiviset aineet, muuntohuumeet, haittoja vähentävä työ, päihdetyö

Linkki julkaisuun:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019112422064