Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Huumeidenkäyttäjät apteekkien asiakkaina vuonna 2014

Julkaisun nimi:

Huumeidenkäyttäjät apteekkien asiakkaina vuonna 2014

Tekijä:

Savolainen, K. Partanen, A.

Ingressi:

Puhtaat pistovälineet ovat tärkeitä huumeiden pistoskäytön yhteydessä leviävien tartuntatautien ehkäisyssä. Apteekeilla on tärkeä rooli ruiskujen ja neulojen myyjinä ja vastaanottajina.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Muu julkaisu

Julkaisuvuosi:

2015

Julkaisun tiedot:

A-klinikkasäätiön raporttisarja 63.

Lyhyt kuvaus:

Puhtaiden pistovälineiden riittävä saatavuus on keskeistä huumeiden pistoskäytön yhteydessä leviävien tartuntatautien kuten hivin ja hepatiittien ehkäisyssä. Ruiskujen ja neulojen yhteiskäyttö on merkittävin riskitekijä tartuntatautien leviämiseen. Apteekeilla on tärkeä rooli ruiskujen ja neulojen myyjänä sekä vastaanottajana. A-klinikkasäätiö kysyi kaikilta Suomen apteekeilta huumeidenkäyttäjäasiakkaiden asiointien useutta ja apteekkien käytäntöjä ruiskujen ja neulojen myynnissä ja vastaanottamisessa. Kysely toteutettiin webropol-kyselynä tammikuussa 2014.

Kyselyn vastausprosentti oli 59 ja vastauksia tuli tasaisesti eri puolilta Suomea. 88 % apteekeista arvioi pistämällä huumeita käyttävien asiakkaiden asioivan apteekeissaan. 87 % apteekeista ilmoitti myyvänsä ruiskuja ja neuloja kaikille asiakkailleen. Yleisintä ruiskujen ja neulojen myynnistä kieltäytyminen oli niissä apteekeissa, jotka sijaitsivat yli 100 000 asukkaan kaupungeissa. Alle 20 000 asukkaan kunnissa sijaitsevista apteekeita suurin osa (95 %) myi ruiskuja ja neuloja kaikille asiakkailleen. Käytettyjä pistovälineitä vastaanotti 71 % apteekeista.

Vuonna 2014 Suomessa toimi 39 terveysneuvontapistettä 31:ssä eri kaupungissa. Alle 100 000 asukaan kunnissa terveysneuvontapisteiden kattavuus on pienempi ja siksi apteekkien rooli ruiskujen ja neulojen myynnissä ja vastaanottamisessa on suuri. Niillä paikkakunnilla, joissa on terveysneuvontapiste, apteekkien palvelut ovat tärkeä terveysneuvontapisteen palveluja täydentävä ja tukeva palvelu. On tärkeää, että apteekeissa on ymmärtämystä huumeidenkäytöstä ja osaamista antaa terveysneuvontaa huumeita pistämällä käyttäville asiakkaille.

Asia-/Avainsanat: pistovälineet, pistoskäytös

Linkki julkaisuun:

Huumeidenkäyttäjät apteekkien asiakkaina vuonna 2014.