Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Huumeiden käyttäjän asema ja huumepolitiikan terveystaju

Julkaisun nimi:

Huumeiden käyttäjän asema ja huumepolitiikan terveystaju

Tekijä:

Tammi, T. Hurme, T.

Ingressi:

Koska haittojen vähentämisen ohjelmassa yhdistyvät heikko-osaisen vähemmistön oikeudet ja entistä kustannustehokkaammat poliittiset toimet, se on ollut suhteellisen menestyksekäs huolimatta voimakkaasta torjunnasta, jota perinteisen huumepolitiikan kannattajat ovat siihen kohdistaneet.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Muu julkaisu

Julkaisuvuosi:

2006

Julkaisun tiedot:

Kirjassa Puuronen, A. (toim.) Terveystaju – Nuoret, politiikka ja käytäntö. Helsinki: Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 63, 113-122.

Lyhyt kuvaus:

Kirjoituksessa kuvataan kansainvälistä keskustelua haittojen vähentämisen politiikasta, jota on enenevästi esitetty vaihtoehdoksi perinteiselle, rikosoikeudellisiin keinoihin perustuvalle huumepolitiikalle.

Politiikan taustalla ovat ennen kaikkea kansanterveydelliset ongelmat, mutta myös huoli huumeiden käyttäjien ihmisoikeuksista sekä sellaisista sosiaalisista ja taloudellisista huumehaitoista, joita käyttäjiin kohdistettu rikosoikeudellinen kontrolli ei ole kyennyt hillitsemään.

Haittojen vähentämisen vaatimukset ovat laajentaneet huumausainepoliittista keskustelua siten, että huumeiden käyttäjien kykyä ja halua toimia yhteiskunnan kannalta edullisella tavalla ei enää aina kyseenalaisteta. Poliittisten toimenpiteiden tavoitteeksi on noussut myös huumeiden käyttäjän toimintaympäristön ja -olosuhteiden muokkaaminen.

Asia-/Avainsanat: haittojen vähentäminen, huumeet, terveysneuvonta, huumepolitiikka, kontrolli

Linkki julkaisuun:

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut/1380-terveystaju-nuoret-politiikka-ja-kaytanto