Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Huumausaineiden todellinen sisältö ja tiedon vaikutus käyttöpäätöksiin jäämänäytetutkimuksen valossa

Julkaisun nimi:

Huumausaineiden todellinen sisältö ja tiedon vaikutus käyttöpäätöksiin jäämänäytetutkimuksen valossa

Tekijä:

Järvelin, R. Nahkuri, J. Kankaanpää, A. Gunnar, T. Kajos, M. Kaskela, T.

Ingressi:

Pilottitutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että kadulla liikkuu myös aineita, joiden sisältö on jotain muuta kuin minä se on myyty. Tutkimus myös osoitti, että hyvin erilaisia aineita eri tavoin käyttävät ihmiset ovat kiinnostuneita käyttämiensä aineiden todellisesta sisällöstä ja ovat myös halukkaita keskustelemaan aineiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja haitoista sekä niiden vähentämisestä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Järjestötutkimus

Julkaisuvuosi:

2019

Julkaisun tiedot:

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 5/2019: 1-19.

Lyhyt kuvaus:

Tutkimukseen tuotiin 98 jätteeksi luokiteltavaa huumejäämän sisältävää näytettä. Eniten tuotiin näytteitä, jotka oli myyty amfetamiinina, alpratsolaamina tai MDMA:na/ekstaasina. Näytteistä 52:n sisältö vastasi myyntihetkellä kerrottua sisältöä, 21:stä löytyi myydyn aineen lisäksi muutakin ainetta, 17 oli vain jotain muuta ainetta ja 8 näytteestä ei löytynyt mitään psykoaktiivista ainetta.

Asia-/Avainsanat: haittojen vähentäminen, huumausaineet, huumetilanteen seuranta, terveysneuvonta, laboratorioanalyysi.

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/Jarvelin_Tietopuu_Katsauksia_5_2019_valmis.pdf