Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Hoito- ja rekisteritietoa päihdehoidon asiakkaista

Julkaisun nimi:

Hoito- ja rekisteritietoa päihdehoidon asiakkaista

Tekijä:

Pitkänen, T. Kaskela, T. Tourunen, J.

Ingressi:

Päihdehoidon asiakkaiden keski-ikä on pysynyt 20 vuoden ajan vakaasti 40 vuoden tuntumassa, vaikka muiden kuin alkoholiongelmaisten asiakkaiden osuus on kasvanut, kertoo rekisteritutkimus. Rikollisuuden ja kuolleisuuden yhteys päihdeongelmiin on vahva.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammatilliset lehdet

Julkaisuvuosi:

2013

Julkaisun tiedot:

Tiimi 5/2013, s. 26-27

Lyhyt kuvaus:

Rekisteritutkimuksessa tarkastellaan päihdehoidon asiakkaita vuosina 1990–2009. Tutkimuksessa havaitaan, että 2000-luvulle tultaessa pelkästään alkoholiongelmaisten asiakkaiden osuus pieneni ja muiden päihteiden käyttäjien osuus kasvoi päihdehoidossa. Tutkimuksessa havaittiin vahva yhteys päihdeongelmilla sekä rikollisuudella ja kuolleisuudella. Kuitenkin tutkimuksen mukaan naisten ja miesten väliset erot ovat hyvin suuret, kun tarkastellaan päihde- ja mielenterveysongelmia, rikollisuutta ja kuolleisuutta.

Asia-/Avainsanat: rekisteritutkimus, päihdehoito

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/Tiimi_513.pdf