Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Haittoja vähentävä päihdetyö : Huumeidenkäyttäjien mielipiteet ainetunnistuspalvelusta

Julkaisun nimi:

Haittoja vähentävä päihdetyö : Huumeidenkäyttäjien mielipiteet ainetunnistuspalvelusta

Tekijä:

Manninen, M. Toikka, T.

Ingressi:

Ainetunnistuksen kaltaisella palvelulla voidaan todennäköisemmin tavoittaa niitä käyttäjiä, jotka eivät ole käyttäneet muita päihdepalveluja.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2020

Julkaisun tiedot:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, yhteisöpedagogi (AMK)

Lyhyt kuvaus:

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaista ainetunnistuspalvelua huumausaineiden käyttäjät Suomessa voisivat hyödyntää. Suomessa ei ole toistaiseksi ainetunnistusta. Ainetunnistus on osa haittoja vähentävää päihdetyötä. Tutkimus toteutettiin kyselynä, jota levitettiin sähköisillä alustoilla sekä paperisena versiona kahdella terveysneuvontapisteellä. Kyselyyn vastasi 306 henkilöä, joista suurin osa miehiä.

Vastaajista suurin osa ei ollut hyödyntänyt päihdepalveluja, mutta olisi valmis hyödyntämään ainetunnistusta. Hieman yli puolet vastaajista oli kokenut, että huumeiden käytöstä on koitunut heille ongelmia. Vastaajista 74 % epäili saaneensa joskus huumausainetta, joka ei ollutkaan sitä mitä sen piti olla. Voidaan siis todeta, että ainetunnistuksen kaltaisella palvelulla voisimme todennäköisemmin tavoittaa niitä käyttäjiä, jotka ovat tähän asti pysyneet piilossa.

Asia-/Avainsanat: huumeet, huumevalistus, ehkäisevä päihdetyö, testaus, ainetunnistus

Linkki julkaisuun:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020081819788