Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Esite C-hepatiitista Verkko-Vinkki -hankkeelle

Julkaisun nimi:

Esite C-hepatiitista Verkko-Vinkki -hankkeelle

Tekijä:

Haapala, N. Martin, T. Muukka, T.

Ingressi:

Riskiryhmään kuuluvien ja tartunnan saaneiden sekä heidän omaistensa ja näiden ryhmien kanssa toimivien terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten tiedon tarve on suuri. Sairaudesta ja siihen vaikuttavista elämäntavoista sekä ennaltaehkäisystä ja hoitomahdollisuuksita tarvitaan helposti saatavilla olevaa ja kaikille ymmärrettävässä muodossa löytyvää tietoa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2018

Julkaisun tiedot:

Laurea-ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK).

Lyhyt kuvaus:

Toiminnallinen opinnäytetyö tuotti tietoa C-hepatiitista. Opinnäytetyössä tehtiin esite, joka sisältää ajantasaista tietoa C-hepatiitista ja sen muuttuneista hoitokäytänteistä. Esite suunnattiin riskiryhmiin kuuluville, sairastuneille ja heidän läheisilleen. Se toimii myös tukena terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijöiden toteuttaessa potilasohjausta ja neuvontaa C-hepatiitista.

Esite pohjautuu tietoperustaan sekä kokemusryhmän teemahaastatteluihin, joiden tarkoituksena oli saada kokemusperäisiä ajatuksia käytettäväksi esitteeseen sekä tietoa siitä, millainen esite palvelisi käyttäjää. Esitteen julkaisi A-Klinikkasäätiön Verkko-Vinkki -hanke painettuna materiaalina sekä verkossa.

Asia-/Avainsanat: C-hepatiitti, terveyden esittäminen, esite, verkkoesite

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/156682