Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Elämä on yhtä draamaa – Draamatyöskentely naisten päihdekuntoutuksessa Järvenpään sosiaalisairaalassa

Julkaisun nimi:

Elämä on yhtä draamaa – Draamatyöskentely naisten päihdekuntoutuksessa Järvenpään sosiaalisairaalassa

Tekijä:

Järvinen, M.

Ingressi:

Opinnäytetyön perusteella todettiin draamamenetelmien soveltuvan naisten päihdekuntoutukseen. Erityisesti ryhmässä toimimista, menneisyyden käsittelyä sekä huolien hetkellistä unohtamista pidettiin hyvinä asioina draamatyöskentelyn ryhmässä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2014

Julkaisun tiedot:

Laurea-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyössä kokeiltiin draamatyöskentelymenetelmän soveltuvuutta osana naisten päihdekuntoutusta Järvenpään sosiaalisairaalassa. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä, johon sisältyi neljä draamamenetelmiin perustuvaa toimintakertaa sosiaalisairaalan naiskuntoutujille. Draamaryhmän teemana oli naisen elämä eli naiseuteen liittyvät asiat.

Opinnäytetyöni tulosten mukaan draamamenetelmien avulla voidaan käsitellä menneisyyttä, työskennellä tunteiden kanssa, irtaantua huolista hetkellisesti ja voimaantua. Lisäksi voidaan oppia toimimaan ryhmässä ja saada osallisuuden kokemuksia.

Stigmatisointi eli leimaantuminen oli yksi mielenkiintoinen yksittäinen asia, joka nousi aineistosta esiin. Ryhmässä naiset kertoivat kaltoinkohtelun kokemuksia, joihin liittyi stigmatisointi päihdeongelman vuoksi.

Draamaryhmä toimi paikkana, jossa voi turvallisesti käsitellä omia kipukohtiaan. Draaman avulla on myös mahdollisuus tavoitteellisesti johdatella naisia käsittelemään tärkeitä asioita elämässään.

Opinnäytetyön perusteella todettiin draamamenetelmien soveltuvan naisten päihdekuntoutukseen. Sekä osallistujat että työntekijät kokivat menetelmän olevan mielenkiintoinen ja erilainen verrattuna käytössä oleviin menetelmiin. Toiminnallisille ryhmille koettiin olevan tarvetta päihdekuntoutuksessa.

Asia-/Avainsanat: draama, draamamenetelmät, päihdekuntoutus, yhteisöhoito, naiserityisyys, naiset

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/80622