Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Alkoholiriippuvuus ja elämänlaatu

Julkaisun nimi:

Alkoholiriippuvuus ja elämänlaatu

Tekijä:

Levola, J. Pitkänen, T.

Ingressi:

Alkoholiriippuvuus ja heikentynyt elämänlaatu ovat yhteydessä toisiinsa lähes kaikilla elämänlaadun osa-alueilla.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammatilliset lehdet

Julkaisuvuosi:

2012

Julkaisun tiedot:

Tiimi 3/2012, s. 26-27

Lyhyt kuvaus:

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusteella alkoholiriippuvuus ja heikentynyt elämänlaatu ovat yhteydessä toisiinsa lähes jokaisella elämänlaadun osa-alueella, kuten sosiaalisessa toimintakyvyssä sekä psyykkisessä ja fyysisessä hyvinvoinnissa.

Suuressa osassa tutkimuksista havaittiin päihdehoidon ja alkoholin käytön lopettamisen tai vähentämisen parantaneen elämänlaatua. Tulos viittaa siihen, että alkoholiriippuvuudessa voi tapahtua toipumista hoidon myötä, vaikka täysraittiutta ei saavutettaisikaan.

Asia-/Avainsanat: alkoholiriippuvuus, elämänlaatu, päihdehoito, toimintakyky

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/Tiimi_312.pdf