Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Alkoholiongelmaisen hoito: Käypä hoito -suosituksen päivitystiivistelmä

Julkaisun nimi:

Alkoholiongelmaisen hoito: Käypä hoito -suosituksen päivitystiivistelmä

Tekijä:

Alho, H. Eskola, K. Aalto, M. Rämö, I. Holopainen, A. Kaarne, T. Komulainen, J. Niemelä, S. Niemelä, O. Simojoki, K. Sundqvist, M. Vorma, H.

Ingressi:

Päivitystiivistelmässä tarkastellaan muutoksia alkoholiongelmaisen hoidon Käypä hoito -suositukseen.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Muu julkaisu

Julkaisuvuosi:

2015

Julkaisun tiedot:

Duodecim. 131, 24, s. 2384-2385

Lyhyt kuvaus:

Muutokset alkoholiongelmaisen hoidon Käypä hoito -suosituksen päivitystiivistelmässä:

Alkoholinkäytölle on määritetty korkean ja kohtalaisen riskin tasot. Korkean riskin taso on hälytysraja, jolloin viimeistään asiaan tulee puuttua.

Alkoholiriippuvaisen kuntoutuksen ja työkyvyn käsittelyä on laajennettu. Nuorten ja ikääntyneiden alkoholinkäyttöön on kiinnitetty enemmän huomiota.

Motivoivasta haastattelusta ja tietokoneavusteisesta lyhytinterventiosta nuorten alkoholiongelman hoidossa on tullut lisää tietoa.

Asia-/Avainsanat: alkoholi, riippuvuus, riskirajat, motivoiva haastattelu, kuntoutus

Linkki julkaisuun:

http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo12896.pdf