Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Alkoholia ongelmallisesti käyttävien puolisoiden selviytymiskeinot arjessa – selontekoja selviytymiskeinoista

Julkaisun nimi:

Alkoholia ongelmallisesti käyttävien puolisoiden selviytymiskeinot arjessa – selontekoja selviytymiskeinoista

Tekijä:

Hakkarainen, M.

Ingressi:

Alkoholiongelmaisen henkilön puolisolla on useita selviytymiskeinoja. Resilienssi näyttäytyy tulosten valossa vahvistuvan silloin, kun puolison selviytymiskeinot ovat itsenäisyyteen pyrkiviä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2019

Julkaisun tiedot:

Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiaalityö

Lyhyt kuvaus:

Tutkimuksessa käsitellään alkoholiongelmaiseksi katsottujen henkilöiden puolisoiden selviytymiskeinoja haastavassa arjessa alkoholiongelmaisen kanssa eläessä sekä sitä, miten resilienssi näyttäytyy verkkokeskusteluissa.

Tutkimusaineistona toimi A-klinikkasäätiön Päihdelinkin ylläpitämä keskustelufoorumi. Aineisto koostuu 46 eri viestiketjusta ja 213 viestistä.

Tutkimuksessa selviää, että alkoholiongelmaisen henkilön puolisolla on useita selviytymiskeinoja. Tutkimuksessa löydettiin neljä erilaista selviytymisen selontekoa: läheisyyden ja etäisyyden säätely, emootiot, sosiaalinen tuki sekä oman elämän hallinta.

Resilienssi näyttäytyy tulosten valossa vahvistuvan silloin, kun puolison selviytymiskeinot ovat itsenäisyyteen pyrkiviä.

Asia-/Avainsanat: alkoholiongelma, alkoholiongelmaisen puoliso, selviytyminen, selviytymiskeino, resilienssi, diskurssianalyysi, selonteko

Linkki julkaisuun:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201905221861