Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

40+ Erään ikäluokan selviytymistarina

Julkaisun nimi:

40+ Erään ikäluokan selviytymistarina

Tekijä:

Pulkkinen, L. Fyrstén, S. Kinnunen, U. Kinnunen, M. Pitkänen, T. Kokko, K.

Ingressi:

Tutkimusseloste on kuvaus vuonna 1959 syntyneestä ikäluokasta sen päästyä keski-iän kynnykselle. Selosteessa valotetaan sellaisia ihmisten elämän keskeisiä puolia kuin perhettä, työtä, työttömyyttä, terveyttä, vapaa-aikaa ja suhtautumista elämään ja sen arvoihin sekä Suomea 1990-luvun alkupuolella koetelleesta lamasta selviytymistä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Yliopistollinen/sektoritutkimus

Julkaisuvuosi:

2003

Julkaisun tiedot:

2003. Jyväskylän yliopisto, Psykologian laitoksen raportteja, 349

Lyhyt kuvaus:

Tutkimusseloste on kuvaus vuonna 1959 syntyneestä ikäluokasta sen päästyä 40. ikävuoden paremmalle puolelle, keski-iän kynnykselle. Kuvaus perustuu otokseen, joka edustaa hyvin omaa ikäluokkaansa. Seloste pohjautuu Lapsesta aikuiseksi -tutkimuksen aineiston keruuseen 2001.

Selosteessa valotetaan sellaisia ihmisten elämän keskeisiä puolia kuin perhettä, työtä, työttömyyttä, terveyttä, vapaa-aikaa ja suhtautumista elämään ja sen arvoihin sekä Suomea 1990-luvun alkupuolella koetelleesta lamasta selviytymistä. Monien elämässä on ollut työttömyyden ja laman kokemuksia, joiden merkityksiä selosteessa tarkastellaan. Samoin selvitellään päihteiden käytön asemaa ihmisten elämäntavoissa.

Asia-/Avainsanat: pitkittäistutkimus, perhe, terveys, työ, vapaa-aika, varhainen keski-ikä

Linkki julkaisuun:

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/40666/978-951-39-5045-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y