Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

17.06.2022 | Näkökulma

Tarja Virolainen

Yhteispelillä-hanke toi valmiuksia ja varmuutta rahapeliongelmien puheeksiottoon ja hoitoon Kymsotessa

A-klinikkasäätiön koordinoima Yhteispelillä!-hanke on tehnyt onnistunutta yhteistyötä Kymsoten kanssa. Hankkeen avulla määriteltiin rahapelaamisesta haittaa kokevien ja läheisten palvelupolku Kymsotessa ja koulutettiin henkilöstöä rahapelaamisen puheeksiottoon ja ongelmallisen rahapelaamisen hoitoon.

Yhteispelillä!-hankkeen ja Kymsoten yhteistyö käynnistyi syksyllä 2021. Lähtötilanteena oli, että Kymenlaaksossa riippuvuusongelmien hoitopalvelut oli vuosien ajan ostettu ulkoa ja Kymsoten oman henkilöstön osaaminen asiassa oli jäänyt hajanaiseksi. Pelaamisesta kysyminen ei ollut rutiinia Kymsoten mielenterveys- ja päihdehoidon vastaanotolla, eikä rahapeliongelmien hoidosta löytynyt tietoa Kymsoten nettisivuilta. 

THL:n väestökyselyn mukaan  Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa pelataan rahapelejä eniten Suomessa niin viikko- kuin vuositasolla. Paljosta pelaamisesta seuraa myös haittoja.

Noin 70 % ongelmallisesti pelaavista tai heidän läheisistään ei ollut hakenut apua tilanteeseensa.

Kymsoten ja Yhteispelillä!-hankkeen yhteistyö käynnistettiin selvityksellä, jossa kerättiin kokemuksia ongelmallisen rahapelaamisen hoidosta Kymsoten alueella. Kyselyn tuloksista ilmeni, että noin 70 % ongelmallisesti pelaavista tai heidän läheisistään ei ollut hakenut apua tilanteeseensa.

Tilannetta ryhdyttiin käsittelemään työryhmässä, jossa ovat mukana Yhteispelillä!-hankkeen työntekijöiden lisäksi Kymsoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen työntekijöitä ylihoitajan johdolla ja rahapeliongelmien kokemusasiantuntija. Rahapeliongelmista kärsivien ihmisten palvelupolkua tarkasteltiin palveluihin pääsyn, puheeksioton, itse hoidon ja jatkohoidon näkökulmista. 

Kymsoten aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden avohoidosta  koulutettiin noin 60 hoitajaa  rahapeliongelmien tunnistamiseen, puheeksiottoon ja varhaiseen puuttumiseen. Käytössä ovat olleet Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry:n Puhutaan rahapelaamisesta -koulutus ja Sovatek-säätiön Pelituki-toiminnan kehittämä Pelineuvola. Hoidon käynnistymisen avuksi luotiin myös sähköinen ajanvaraus ongelmallisen rahapelaamisen hoitoon. 

”Rahapelaajat eivät kovinkaan helposti oma-aloitteisesti kerro omasta rahapeliongelmastaan.”

Puheeksiotto on tärkeää varsinkin rahapeliongelmissa, sanoo Yhteispelillä!-hankkeen projektikoordinaattori Camilla Metsäranta.

”Rahapelaajat eivät kovinkaan helposti oma-aloitteisesti kerro omasta rahapeliongelmastaan, vaan se saattaa käydä ilmi jossain myöhemmässä vaiheessa. Rahapelaaminen voi olla esimerkiksi masennuksen tai muiden mielenterveysongelmien taustalla.”

Noin 30 työntekijää Kymsoten mielenterveys- ja päihdepalveluiden aikuisten avohoidosta on käynyt myös THL:n Rahapeliriippuvuus hallintaan -menetelmäkoulutuksen. Koulutuksista on ollut selvää hyötyä. Osallistujat ovat nähneet niiden oikeasti parantaneen valmiuksia rahapeliongelmien käsittelyyn vastaanotoilla, Camilla Metsäranta kertoo.

”Kun ennen koulutusta mielenterveys- ja päihdepalveluiden työntekijät arvioivat rahapelaamiseen liittyvän osaamisensa 5-portaisella asteikolla suunnilleen tasolle 2–3, koulutuksen jälkeen arviot olivat kohentuneet tasolle 4–5.”

Kaksi rahapeliongelmien kouluttajakoulutuksen saanutta Kymsoten mielenterveys- ja päihdepalveluiden työntekijää on lähtenyt viemään rahapelaamisen puheeksioton osaamista myös perusterveydenhuoltoon terveyskeskuksiin. Tämä on tervetullutta, sillä myös terveyskeskuksissa työskentelevien on hyvä pitää mahdollinen rahapelaaminen mielessä, kun potilaiden tilannetta selvitellään.

Palvelupolkuun rakennettiin myös rahapelaajien jatkohoitoa. Kaakkois-Suomen Sininauha ry avasi Kotkaan ja Haminaan matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapiste Tiltin toukokuussa. Tiltistä ja Pelirajaton-ryhmistä jaetaan tietoa asiakkaille, joiden hoitojakso on päättymässä Kymsotessa. Toiveena on, että he hakeutuisivat saamaan tukea pelaamattomuudelle Tiltistä.

Tiltissä on kuitenkin ollut toistaiseksi hiljaista. Palvelu on vielä uusi, ja lisää viestintää siellä tarjolla olevista palveluista ja toiminnasta tarvitaan, jotta ihmiset löytävät ne.

Palvelupolun rakentaminen on iso apu mielenterveys- ja päihdepalveluiden työntekijöille.

Palvelupolun rakentaminen rahapelejä ongelmallisesti pelaaville ja heidän läheisilleen on iso apu mielenterveys- ja päihdepalveluiden työntekijöille, arvelee Yhteispelillä!-hankkeen vastaava kehittämiskoordinaattori Henna Vuorento A-klinikkasäätiöstä. Nyt tiedetään, miten palveluprosessi etenee, eivätkä toimet jää yksittäisiksi.

”Asiakas- ja potilastyötä tekeville antaa rohkeutta ottaa rahapeliongelmia puheeksi, kun he tietävät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Kun jatkosta ei ole ollut tietoa, se on haitannut puheeksiottoa.”

Henna Vuorento ja Camilla Metsäranta kiittelevät Kymsoten sitoutumista yhteiseen työskentelyyn. Työtä on ollut helppo tehdä, kun Kymsotessa on ollut aito tahtotila kehittää rahapelaajille suunnattuja palveluja.

”Tavoitteena on, että palvelut pysyvät olemassa, vaikka hankeaika päättyy. Siinä on suureksi eduksi, että palvelupolku on saatu hoitojärjestelmään sisään”, Henna Vuorento sanoo. 

Yhteispelillä!-hankkeessa rahapelihaittoja ehkäisevät järjestöt, THL ja mukana olevat kunnat tuovat osaamisensa ja voimavaransa yhteen. Hanketta koordinoi A-klinikkasäätiö ja sen rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stea.