Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

03.03.2021 | Yleinen

Tarja Virolainen

Vloggaaja Mikirotan videon tärkeä viesti: Ole sinä se, joka auttaa kiusattavaa

Kiusaaminen on aihe, joka ei vanhene. Viime aikoina se on kuitenkin noussut erityisen näkyvästi uutisiin ja julkiseen keskusteluun. Nuortenlinkin kehittämissuunnittelija Taru Hahto kertoo, miten kiusaaminen näyttäytyy tällä hetkellä nuorten keskuudessa.

Yhteistyövideo Mikirotan kanssa tehtiin, koska kiusaaminen haavoittaa äärimmäisen haitallisesti sen kohteeksi joutuvaa nuorta – eikä häntä saa koskaan jättää yksin.

Mitä kiusaamisella tarkoitetaan?

Kiusaaminen voi olla joko henkistä tai fyysistä kiusaamista, jäljet ja seuraukset voivat olla kiusatulle yhtä vaikeat. Perinteisesti ajatellaan, että kiusaaminen on fyysistä väkivaltaa tai henkistä, esimerkiksi haukkumista tai nimittelyä, mutta kiusaamisella on monia muitakin ulottuvuuksia. Kiusaamista on myös vaikkapa tietoinen ulkopuolelle jättäminen, tapahtuipa se livenä tai Whatsapp/Snapchat-ryhmässä.

Kiusaaminen on valitettavan yleistä, ja nuorista suurin osa on vähintään joutunut todistamaan kiusaamistilannetta, osallistunut kiusaamiseen tai ollut sen kohteena. Kiusaaminen on aina vakavaa, ja tällä hetkellä yhteiskunnassa ajankohtaista onkin keskustelu siitä, puhutaanko termeissä esimerkiksi koulukiusaamisesta vai kouluväkivallasta. 

Miten kiusaaminen ilmenee tällä hetkellä nuorten keskuudessa?

Ongelmallista kiusaamisessa on sen monimuotoisuus. Jos kiusataan koulussa, eivät ongelmat rajoitu tai lopu koulun seinien sisään.

Kiusaaminen vaikuttaa laaja-alaisesti ja lamaannuttavasti kiusatun nuoren elämään ja toimintakykyyn ja jättää usein elinikäiset arvet. 

Luoko sosiaalinen media kiusaamiselle helpon väylän?

Some on alustana kiusaamiselle hurjan herkkä. Sosiaalisessa mediassa tuntuu olevan matalampi kynnys esimerkiksi kommentoida todella rajusti toisten kuvia tai videoita. Somessa sellaisetkin henkilöt, jotka eivät kasvotusten niin välttämättä arvostelisi toisia, voivat olla erittäin julmia sanavalinnoissaan.

Nuortenlinkki teki vloggaaja Mikirotan eli Mikael Sundbergin kanssa yhteistyövideon, jonka aiheena on kiusaaminen. Miksi halusitte tehdä yhteistyötä juuri vloggaajan kanssa?

Mikael Sundberg on somevaikuttaja ja vloggaaja, häntä voi seurata Instagramissa, Snapchatissa ja YouTubessa. Mikaelilla on hyvä näkyvyys nuorten keskuudessa ja hänellä on äärimmäisen hyvä ote vakavienkin asioiden käsittelyyn videoillaan. Videota suunniteltiin yhdessä ja Mikaelilla oli hyviä näkökulmia, kuinka saada videosta sellainen, joka herättelee ajattelemaan aiheen vakavuutta.

Mitä Nuortenlinkki halusi tuoda esiin yhteistyön avulla?

Yhteistyö tehtiin siksi, että kiusaaminen ei teemana valitettavasti vanhene. Aihe on puhututtanut erityisen paljon yhteiskunnassa juuri nyt.

Nuortenlinkki haluaa nostaa teemaa esiin, sillä se koskettaa niin suurta osaa nuorista. Kiusaaminen on äärimmäisen haitallista haavoittuvalle nuorelle ihmiselle. Nöyryytyksen ja häpeän kokemus on valtava ja siihen voi liittyä myös eristetty ja yksinäinen olo.

Kiusaamisteeman esiintuominen toivottavasti auttaa siten, että kun asiasta puhutaan ja sen laajuutta korostetaan, voidaan siihen liittyviin tunteisiin saada helpotusta. Kiusattua ei saa jättää yksin eikä kiusaaminen ole ikinä kiusatun syy.

Mitä haluatte videolla viestiä?

Video herättelee ajattelemaan ja pohtimaan omaa toimintaa, oli omat kokemukset kiusaamisesta mitkä hyvänsä. Kuka tahansa voi olla se henkilö, joka voi tuoda helpotuksen kiusatun elämään, vaikka edes pieneksi hetkeksi. 

Mikael Sundberg toteutti videota varten nuorille kiusaamiskyselyn Instagrammissa. Miten nuoret vastasivat siihen

Videota varten tehtyyn Instagram-kyselyyn vastasi 8 360 henkilöä. Heistä 71 prosenttia kertoi, että on kokenut joskus kiusaamista. 89 prosenttia kertoi, että on nähnyt joskus jotain toista kiusattavan. 
Nämä lukemat ovat äärimmäisen huolestuttavia. Yksittäisiä kertomuksia kiusaamiskokemuksista tuli Mikaelille useita satoja. Myös YouTube-video keräsi paljon kommentteja kiusaamiskokemuksista. 

Miten kiusaaminen teemana näkyy Nuortenlinkin kanavissa?

Nuortenlinkissä nuori voi kirjoittaa omia kokemuksiaan tarinoiden muodossa nimettömästi sekä kommentoida toisten kirjoittamia tarinoita. Kiusaamiseen liittyviä tarinoita on satoja. 

Kiusaamisteemaa käsitellään myös tietoartikkelissa sekä vlogit-osiossa. Nuortenlinkissä nuoret voivat nimettömästi ja maksuttomasti kirjoittaa nettineuvontaan kysymyksen, johon saa vastauksen ammattilaiselta. Näitä kysymyksiä ja avunpyyntöjä tulee myös kiusaamiseen liittyen.

Kiusaaminen nousee ajoittain esiin myös esimerkiksi Nuortenlinkin ja Varjomaailman järjestämissä ryhmächateissä. Seuraava talviloma-ajan ryhmächat järjestetään keskiviikkona 10.3. Nuortenlinkki osallistuu myös Sekasin-chatin päivystystyöhön, jossa kiusaaminen aiheena puhututtaa nuoria.

Mitä nuori voi tehdä tullessaan kiusatuksi tai todistaessaan kiusaamista?

Joskus kiusaaminen voi olla esimerkiksi kaveriporukassa tapahtuvaa ”nälvimistä”, mihin pystyy jo vaikuttamaan sillä, että rohkeasti sanoo, että tämä tuntuu nyt pahalta ja tämä ei ole ok. Kiusattu on kuitenkin usein niin hankalassa tilanteessa, että tilanteeseen tarvitaan ulkopuolista apua. Tärkeintä olisi pystyä kertomaan tilanteesta aikuiselle.

Minkäänlaista kiusaamista ei tarvitse joutua sietämään, ja aikuisella on velvollisuus puuttua tilanteeseen. Puuttumisen lisäksi tulee seurata tarkasti, miten tilanne jatkossa etenee, sillä kertaluontoinen puuttuminen voi auttaa hetkellisesti, mutta pitkäaikaiseen kiusaamiseen sillä ei välttämättä päästä vaikuttamaan. 

Katso Mikirotan video:

 
Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.