Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

07.05.2020 | Yleinen

Tarja Virolainen

Tasavallan presidentti kutsui perherauhanturvaajia virtuaalitapaamiseen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kutsui Perherauhan julistus -kampanjan perustajia ja perherauhanturvaajia virtuaalitapaamiseen. Tapaamisessa auttavat tahot kertoivat, miten koronavirusepidemia on vaikuttanut toimintaan ja miten ne ovat reagoineet kodeissa syntyneisiin, rajoitustoimista seuranneisiin tilanteisiin.

Perherauhan julistuksen ideoivat A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -työ ja Helsingin kaupungin lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä. Kampanja kerää verkkosivulleen perherauhanturvaajiksi järjestöjä ja tahoja, jotka ovat reagoineet nopeasti rajoitustoimenpiteistä johtuvaan tilanteeseen. Tällä hetkellä perherauhanturvaajina on 62 apua tarjoavaa tahoa. Presidentti Sauli Niinistö on Perherauhan julistus -kampanjan suojelija.

Torstaina 7.5. järjestetyssä virtuaalitapaamisessa olivat mukana tasavallan presidentin, Lasisen lapsuuden projektipäällikön Minna Ilvan ja Helsingin kaupungin johtavan sosiaalityöntekijän Kaisu Ketolan lisäksi Ensi- ja turvakotien liitosta pääsihteeri Riitta Särkelä ja väkivaltatyön asiantuntija Tuulia Kovanen, Mannerheimin Lastensuojeluliitosta auttavien puhelimien päällikkö Tatjana Pajamäki sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta erikoistutkija Johanna Hietamäki edustamassa Nollalinjaa.

Perherauhanturvaajina toimivat tahot kertoivat presidentille, miten ne ovat reagoineet vallitsevaan poikkeustilaan ja miten rajoitustoimenpiteet ovat näkyneet perheiden avuntarpeessa. Toimijat ovat muun muassa lisänneet runsaasti niin verkossa kuin puhelimessa tarjottavaa keskustelutukea ja apua lapsille, nuorille ja perheille.

Keskustelussa kävi myös ilmi, että avuntarve on suuri. Yhteydenotot ovat lähes kaikilla kanavilla kasvaneet ja ihmisten tarve saada myös ennaltaehkäisevää apua on merkittävä. Lohdullisena pidettiin ihmisten osoittamaa kykyä löytää apua ja hakeutua sen piiriin myös ennaltaehkäisevästi.

Kaikkien toimijoiden yhteinen viesti on, että jos ja kun tilanne kotona on kärjistymässä ja perheen hyvinvointi on uhattuna, on olemassa runsaasti erilaisia kanavia, joista saa apua omaan tilanteeseen. Tärkeänä huomiona tapaamisen keskustelussa nousi myös se, että palveluiden saatavuus varmistetaan myös rajoitusten purkamisen jälkeen. Keskustelijoiden yhteinen huoli on nyt rajoitustoimenpiteiden aikana patoutuvat ongelmat, joiden vaikutukset voivat monessa perheessä olla hyvin kauaskantoisia. Huoli tulevaisuudesta ja ihmisten jaksamisesta oli kaikille perherauhanturvaajille yhteinen.

Katso tästä videokooste tapaamisesta:

Video file

Perherauhan julistus -kampanja jatkuu, uusia perherauhanturvaajia liittyy joukkoon päivittäin. Televisio- ja radiomainonnan sekä lehti-ilmoitusten jälkeen kampanja on siirtynyt nyt katumainontaan. Perherauhanjulistuksesta tehty lyhytversio pyörii myös näytöillä kaikissa Alkon myymälöissä.

Alko on mukana kampanjan mahdollistamisessa osana alkoholihaittojen ennaltaehkäisemiseksi tehtävää vastuullisuustyötä.

Lue lisää