Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Vastuuneuvottelut huumeidenkäyttäjien asunnottomuuden toiminnallisissa loukuissa.

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Riskinuorten haitallista alkoholinkäyttöä ennakoivat tekijät

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Päihdeongelmaisten vanhempien perhetyypittely

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Vapaaehtoistoimintaan liittyvät merkitykset mielenterveys- ja päihdejärjestöissä

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Suomalaisten rahapelaaminen 2019

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Lapsuudenystävien vastoinkäymisten yhteydet myöhempään päihteiden väärinkäyttöön: kohorttitutkimus Ruotsista

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Isän alkoholinkäyttö ja pitkän aikavälin vaikutukset lasten kuolleisuuteen

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Motivoiva teleintervention malli huumeita käyttävien omaisten kanssariippuvuuden muutoksen tarkasteluun – kuuden kuukauden satunnaistettu tutkimus

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Palvelut lapsuudenkodin aikuisten alkoholinkäytöstä kärsineiden tukena

tutkimustiivistelma

A-klinikkasäätiö logo
Systeeminen näkökulma päihdeongelmasta kärsivän perheen sisäisiin suhteisiin

loading