Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

01.03.2022 | A-Blogi

Tarja Virolainen

Paikka auki -ohjelma antaa paljon niin työntekijälle kuin työyhteisölle

Oikeus työhön on jokaisen perusoikeus. On ensiarvoisen tärkeää, että Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on jatkanut Paikka auki -avustusohjelmaa, jolla tuetaan sekä nuoria että osatyökykyisiä pääsyssä työelämään. 

Työmarkkinoilla vallitsee epätasapaino. Puhutaan kohtaanto-ongelmasta. Siinä työtä vailla olevat ihmiset ja avoimet työpaikat eivät kohtaa työllistymistä edistävästi. Syitä on varmasti monia, kuten joillakin aloilla vallitseva krooninen työvoimapula tai työn osaamisvaatimukset. Tilanne voi vaihdella myös alueittain, väki keskittyy suuriin keskuksiin ja maakuntien reuna-alueille voi olla vaikeaa saada päteviä työntekijöitä. Vaikka yhteiskunta digitalisoituu, kaikkea työtä ei voi tehdä etänä. Suomen työmarkkinat ovat myös vahvasti sukupuolittuneet. 

Myös ihmisen oma työhistoria vaikuttaa siihen, miten työnantajat arvottavat työnhakijaa. Päihdejärjestönä tiedämme sen, minkä tutkimuksetkin vahvistavat, että päihdehistorian omaavan ihmisen on huomattavan vaikea työllistyä, jos työhistoriassa on selittämättömiä aukkoja tai jos hakija kertoo omasta taustastaan. Päihdeongelmasta voi kuntoutua takaisin työelämään. Se on toki pitkä tie mutta ihan mahdollinen. Me tiedämme sen kokemuksesta myös A-klinikkasäätiössä.

Oikeus työhön on jokaisen perusoikeus. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on jatkanut Paikka auki -avustusohjelmaa, jolla tuetaan sekä nuoria että osatyökykyisiä työelämään pääsyssä. Tukea tarvitaan.

Paikka auki -työntekijöiden ei ole tarvinnut peitellä taustaansa tullakseen hyväksytyksi, mikä on ollut heille hyvin voimaannuttava kokemus. 

Olemme A-klinikkasäätiössä voineet tukea Paikka auki -ohjelman avulla jo kolmea päihteidenkäytöstä kuntoutuvaa henkilöä työelämävalmiuksien, osaamisen ja työmarkkina-aseman edistämisessä. Erityisen arvokkaaksi he ovat kokeneet pääsyn osaksi työyhteisömme arkea: kohtaamisia, keskusteluja ja yhteisten haasteiden ratkomista. Heidän ei ole tarvinnut peitellä taustaansa tullakseen hyväksytyksi, mikä on ollut heille hyvin voimaannuttava kokemus. 

Antaminen on myös saamista: jokainen Paikka auki -työntekijä on vuorollaan antanut meidän työyhteisöömme ja työhömme paljon näkemystä, iloa ja toivoa. Jokaisen tulevaisuus on näyttänyt paljon valoisammalta vuoden kestäneen yhteisen taipaleen jälkeen. Sitä tavoitetta kohti lähdemme nyt kulkemaan myös pian aloittavan neljännen Paikka auki -työntekijän kanssa.

Olen toiminut ohjaajana kaikille Paikka auki -työntekijöille, ja odotan jo uteliaana uuden henkilön aloittamista. Yhdessä saamme varmasti taas tehtyä merkityksellisiä asioita.