Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

08.07.2020 | Yleinen

Tarja Virolainen

Nuoren hätä on aina aito

Poikkeuksellisen kevään rajoitustoimet kasvattivat nuorten pahaa oloa. Nuortenlinkki haluaa muistuttaa, ettei itsetuhoisten ajatusten kanssa tarvitse jäädä yksin. 

KULUNEENA KEVÄÄNÄ nuorten itsetuhoiset ajatukset ovat tulleet yhä enemmän esiin A-klinikkasäätiön nuorten palveluissa Nuortenlinkissä ja Varjomaailmassa. Nuortenlinkin tarinoissa ja nettineuvontapalvelussa huomattiin lisääntynyt paha olo, joka johtui esimerkiksi etäopiskelusta ja poikkeusolojen tuomasta elämän epävarmuudesta. Myös Lasisen lapsuuden Varjomaailman yksilöchateissa puhuttiin enemmän pahasta olosta ja ahdistuneisuudesta

Osassa viesteistä kävi selväksi, että pahaa oloa oli ollut jo aikaisemmin, mutta poikkeusolot kärjistivät tunteet. Tällä hetkellä Nuortenlinkin yhteydenotoissa tilanne ei ole aivan yhtä hälyttävä, mutta itsetuhoisia yhteydenottoja tulee edelleen.

Monet nuorten palvelut ovat kesäisin kiinni, mutta apua on silti saatavilla. Pahaa oloa ei voi eikä kannata painaa taka-alalle. Apua kannattaa aina hakea.

”Haluamme Nuortenlinkissä nostaa esille juuri sitä, että nuorella on oikeus myös omaan pahaan oloonsa, ja aina ei tarvitse pärjätä ja jaksaa, vaan välillä on ok sanoa, ettei jaksa ja saada siihen tukea”, Nuortenlinkin kehittämissuunnittelija Taru Hahto painottaa.

NUORTENLINKISSÄ on lupa puhua ikävistäkin asioista avoimesti. Tämä voi kannustaa nuorta hakemaan apua. Pahan olon laajempi näkyminen voi siis osittain johtua siitä, että A-klinikkasäätiön Nuortenlinkki ja Varjomaailma ovat onnistuneet luomaan kanaviinsa ilmapiirin, joissa nuorten on turvallista kertoa ajatuksensa ääneen.

Nuorimmat itsetuhoisia viestejä laittaneet ovat kertoneet iäkseen vain 13 vuotta.

”Nuoren kokemus on aina todellinen. Jos nuori kertoo haluavansa kuolla, täytyy siihen suhtautua aina täydellä vakavuudella. Lisäksi nuori saattaa kertoa purkavansa pahaa oloa viiltelyllä, mikä altistaa myös muulle itsetuhoiselle toiminnalle. On tärkeää, että näissä tilanteissa nuori kohdataan ja hän saa tilaa puhua rehellisesti siitä, miltä hänestä tuntuu, että puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä”, Hahto korostaa.
Nuorimmat itsetuhoisia viestejä laittaneet ovat kertoneet iäkseen vain 13 vuotta. Se on hälyttävää. Tärkeää olisikin, että nuori saisi apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Koulussa oppilashuolto ohjaa nuoria eteenpäin avun saamiseksi, mutta etäopiskeluaikana tähän tukiverkkoon nuorten oli ajoittain haastavampaa tukeutua.

Jos nuori kertoo A-klinikkasäätiön kanavissa pahasta olostaan ja tuo esiin itsetuhoisia ajatuksia, pyritään yhdessä aina miettimään, millä keinoin pahaa oloa saisi purettua, jotta itseään ei tarvitsisi satuttaa. Hahto painottaa toiminnan perustuvan hädän aitoon kuulemiseen ja tunnistamiseen.

VIESTEISSÄ nuorille heitä kiitetään rohkeudesta tuoda oma hätä esiin ja kannustetaan kertomaan tilanteesta muille mahdollisille tukitahoille. Nuoria ohjataan sellaisiin palveluihin, joissa apua on saatavilla heti, kun paha olo käy liian suureksi.
”Tärkeää olisi myös saada nuori puhumaan kasvotusten jollekin aikuiselle tilanteestaan. Työntekijät ovat vaitiolovelvollisia, mutta lastensuojelulain sekä rikoslain mukainen ilmoitusvelvollisuus sitoo meitä, kuten kaikkia sosiaalialan toimijoita”, Hahto muistuttaa.

Itsetuhoisista aikeista kertominen on avunpyyntö, vaikkei nuori sitä suoraan sanoin ilmaisisikaan.

Vaikka nuoren paha olo saattaisi aikuisesta tuntua jopa liioittelulta tai pieneltä asialta, tulee aina muistaa, että itsetuhoisista aikeista kertominen on avunpyyntö, vaikkei nuori sitä suoraan sanoin ilmaisisikaan. Nuorella on tarve päästä puhumaan siitä, miten pahalta tuntuu. Hän voi tarvita myös sitä, että hänet otetaan tosissaan. Siksi nuoren aito kohtaaminen ja tunteiden aitouden tunnustaminen onkin aina äärimmäisen tärkeää.

Toimi näin, kun itsetuhoisuus nousee esille

A-klinikkasäätiön Nuortenlinkin Taru Hahto neuvoo, mitä tehdä, jos kohtaat lähipiirissäsi tai työssäsi itsetuhoisuudesta kertovan nuoren.

1. Kuuntele, kohtaa ja puhu asioista niiden oikeilla nimillä. Jos nuori ilmaisee haluavansa satuttaa itseään ja häneltä kysyy suoraan, onko hänellä mahdollisesti suunnitelma asian toteuttamiseksi, se ei lisää nuoren ”alttiutta” toimia itsetuhoisesti. Se pikemminkin antaa myös nuorelle kuvan, että hänen kanssaan keskustellaan itse asiasta eikä sen ympäriltä.

2. Kysy nuorelta, onko hän kertonut tilanteestaan kotona tai kenellekään aikuiselle. Kannusta nuorta kertomaan tilanteestaan kasvotusten esimerkiksi kouluterveydenhoitajalle, kuraattorille tai muulle aikuiselle.

3. Rohkaise nuorta hakemaan apua ja tarvittaessa tarjoudu auttamaan siinä. Jos kasvotusten puhuminen tuntuu nuoresta vaikealta, ehdota erilaisia tapoja päästä juttelemaan, kuten esimerkiksi Sekasin-chat tai kriisipuhelin.

4. Puhu nuorelle tulevaisuudesta ja kannusta siihen, ettei paha olo kestä ikuisesti eikä itsemurha ole ratkaisu ongelmiin. Miettikää yhdessä muita ratkaisuja, älä jätä yksin. Pohtikaa positiivisia asioita, joita nuoren elämässä on.

5. Ole aina yhteydessä viranomaisiin, jos nuori asettaa itsensä vaaraan.

Tahoja joihin nuori voi olla yhteydessä kesän aikana:
MLL lasten ja nuorten puhelin on auki kesäaikaan joka päivä klo 17-20, puhelimeen voi soittaa maksutta ja nimettömästi. Numero on 116 111.
Kriisipuhelin joka päivä 24/7 numerossa 09 2525 0111.
Ruotsiksi kriisipuhelin palvelee ma, ke klo 16.00-20.00 sekä ti, to, pe klo 9.00-13.00 numerossa 09 2525 0112
Sekasin-chat arkena klo 9-24, viikonloppuna klo 15-24
Hätätilanteessa yleinen hätänumero 112

Nuortenlinkki on nuorille suunnattu verkkopalvelu, joka tarjoaa anonyymiä verkkoneuvontaa. Sitä antaa aina sosiaalialan ammattilainen. Sen lisäksi Nuortenlinkin sivuille voi jakaa anonyymisti oman tarinansa mistä tahansa aiheesta.

Varjomaailma on suunnattu lasisesta lapsuudesta kärsiville nuorille. Varjomaailmassa on lupa puhua vanhempien juomisesta ja sen aiheuttamasta ahdistuksesta ja pahasta olosta. Varjomaailma järjestää anonyymejä yksilöchatteja, joihin voi varata ajan etukäteen. Lisäksi se tarjoaa ryhmächatteja ja vertaisryhmiä. 

Lue lisää