Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

17.01.2022 | Yleinen

Tarja Virolainen

A-klinikkasäätiön mielipidekysely: Hihat käärittävä huumemyrkytyskuolemien vähentämiseksi

Suomalaiset ovat yhä valmiimpia ottamaan päihdepolitiikassa uusia keinoja käyttöön huumemyrkytyskuolemien ehkäisemiseksi. A-klinikkasäätiön päihdepolitiikkaa ja -palveluja luodanneessa kyselyssä yli kolmannes kannatti valvottuja käyttöhuoneita.

Suomalaiset ovat yhä valmiimpia ottamaan päihdepolitiikassa uusia keinoja käyttöön huumemyrkytyskuolemien vähentämiseksi. Yli kolmannes eli 36 prosenttia kyselyyn vastaajista kannatti käyttöhuoneita eli valvottuja käyttötiloja, joissa huumeiden käyttö ei olisi rangaistavaa.

”Uusia päihdepoliittisia toimenpiteitä ja uudenlaista päihdetyötä tarvitaan, kun kamppailemme huumemyrkytyskuolemia vastaan. Olen vakuuttunut siitä, että esimerkiksi käyttöhuoneiden hyväksyntä kasvaa, kun ihmiset saavat niistä asiallista tietoa”, sanoo A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Hannu Jouhki.

Huumemyrkytykseen kuolleiden ihmisten määrä on lisääntynyt Suomessa viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajan. Vuonna 2020 niihin kuoli 228 ihmistä, enemmän kuin tieliikenteessä. Erityisesti huumemyrkytyksiin kuolleiden alle 25-vuotiaiden määrä on lisääntynyt hälyttävästi, nelinkertaistunut vuodesta 2015.

57 % vastaajista on sitä mieltä, ettei huumemyrkytyskuolemien vähentämiseksi tehdä riittävästi toimenpiteitä.

Huumemyrkytyskuolemat olisivat ehkäistävissä parantamalla päihdepalveluiden valikoimaa ja saatavuutta, mutta 57 % vastaajista on sitä mieltä, ettei niiden vähentämiseksi tehdä riittävästi toimenpiteitä. Nuorten päihdepalvelujen turvaamisen suomalaiset kokevat erittäin tärkeäksi, 71 % kyselyyn vastanneista haluaa niihin panostettavan lisää rahaa.

”On ilo huomata, että ihmiset kannattavat laajasti monia uusia, edistyksellisiä päihdepoliittisia toimenpiteitä. Esimerkiksi ainetunnistukseen suhtaudutaan suunnilleen yhtä hyväksyvästi kuin korvaushoitoon, joka on jo pitkään ollut keinovalikoimassa”, Jouhki toteaa.

Suomalaiset ovat huolissaan siitä, että päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvä stigma estää hakeutumista palveluihin.

Suomalaiset ovat huolissaan siitä, että päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvä stigma jarruttaa hakeutumista palveluihin. Peräti yli 80 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että päihteiden käyttöön liittyvä häpeäleima eli stigma estää avun saamista päihdeongelmiin.

Liki puolet vastaajista kertoi, että päihdeongelmat ovat koskettaneet heitä itseään tai heidän läheisiään. Uusilla hyvinvointialueilla on kuitenkin edessään töitä tiedon jakamisessa päihdepalveluista. Peräti 60 % vastaajista kertoi, etteivät he tietäisi, mihin ottaa yhteyttä avun ja tuen saamiseksi, jos heillä itsellään tai heidän läheisillään olisi päihteiden kanssa ongelmia.

A-klinikkasäätiön tutkimus toteutettiin 3.-7.1.2022. TNS Kantar haastatteli tutkimukseen 1 003 täysi-ikäistä suomalaista. A-klinikkasäätiö on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen päihdealan järjestö. Säätiö omistaa A-klinikka Oy:n, joka tuottaa päihde- ja mielenterveyspalveluja.

Lue lisää