Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

13.11.2020 | Näkökulma

Tarja Virolainen

A-klinikkasäätiö pitää perusteltuna tunnistautumisen laajentamista rahapeleissä 

Tunnistautuminen vahvistaa pelaajan mahdollisuutta kontrolloida pelikäyttäytymistään. Näkemys sisältyy A-klinikkasäätiön kantaan liittyen arpajaislain uudistamiseen.

Veikkaus edellyttää tunnistautumista myyntipaikkojen peliautomaateilla tammikuusta 2021 alkaen. Muutos koskee esimerkiksi kauppojen ja kioskien peliautomaatteja.

A-klinikkasäätiö katsoo, että tunnistautumisen laajentaminen kaikkiin pelisaleissa ja kasinoilla pelattaviin peleihin olisi perusteltua. Tunnistautuminen vahvistaa pelaajan mahdollisuutta kontrolloida pelikäyttäytymistään. Se myös mahdollistaa kattavan pelidatan hankinnan ja sen perusteella tehtävän tutkimuksen.

Näkemys sisältyy A-klinikkasäätiön kantaan liittyen arpajaislain uudistamiseen. Uudistuksessa tavoitteena on vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja. Lakivalmistelu on sisäministeriössä kuulemisvaiheessa.

Rahapelien sijoittaminen fyysisesti erilleen esimerkiksi pelisaleihin olisi perusteltua.

Rahapelien sijoittaminen fyysisesti erilleen esimerkiksi pelisaleihin olisi A-klinikkasäätiön mukaan perusteltua. Mikäli syystä tai toisesta päädyttäisiin siihen, että rahapeliautomaatteja olisi edelleen ihmisten arkiympäristöissä, niiden ominaisuuksia tulisi muuttaa oleellisesti vähemmän addiktoiviksi.

Pelikasinon määräaikaisen pelikiellon laajentaminen toistaiseksi voimassa olevaksi voisi helpottaa joidenkin ongelmallisesti pelaavien tilannetta. Toisaalta riskinä voisi olla, että se nopeuttaisi pelaajien siirtymistä muille pelialustoille ja vielä haitallisempien rahapelien pariin.

Maksuliikenteen estot eivät todennäköisesti jarruttaisi ammattimaisesti pelaavia.

Maksuliikenteen estoista rahapelaamiseen liittyen A-klinikkasäätiö huomauttaa, että ne eivät todennäköisesti juuri jarruttaisi ammattimaisesti pelaavia. Heitä suurempaa joukkoa ongelmallisesti pelaavia maksuliikenteen estäminen tai vaikeuttaminen varmasti auttaisi.

Tiedon kerääminen peleistä ja anonyymisti pelaajista olisi tärkeää, jotta Veikkaukselle ja rahapelaamista ohjaavalle viranomaiselle syntyisi realistinen kuva haitallisimmista peleistä ja haittojen kasautumisesta. Tiedonkeruu olisi tärkeää myös Veikkauksen yhteiskuntavastuullisen toiminnan kannalta. 

Pelihaittoja vähentäviä toimia tulisi tarkastella mieluummin yhtenä kokonaisuutena.

A-klinikkasäätiö huomauttaa, että vastuullisuuden toteuttamisen ei tulisi jäädä yhtiön omavalvonnan varaan. Sekä ohjaavan ja valvovan viranomaisen että tiedeyhteisön tulisi saada mahdollisuudet datan käyttöön.

A-klinikkasäätiö toteaa, että pelihaittoja vähentäviä toimia tulisi tarkastella mieluummin yhtenä kokonaisuutena kuin erillisinä toimina parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Kuva: Annika Rauhala

Lue lisää