Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

13.10.2020 | Näkökulma

Tarja Virolainen

A-klinikkasäätiö parantaisi turvallisuutta pitämällä kiinni rajoittavasta alkoholipolitiikasta

A-klinikkasäätiö ehdottaa sisäministeriölle lukuisia toimia sisäisen turvallisuuden edistämiseksi. Listalla ovat niin rajoittava alkoholipolitiikka, päihdepalvelujen saatavuuden parantaminen kuin huumeiden käyttötilat.


A-klinikkasäätiö ehdottaa sisäministeriölle kaikkiaan kymmentä toimea sisäisen turvallisuuden parantamiseksi:

1. Rajoittavan alkoholipolitiikan jatkaminen

Alkoholin kokonaiskulutuksen laskevaa suuntausta tulisi tukea johdonmukaisella pitkän aikavälin strategialla. Vähenevällä alkoholinkulutuksella on merkittävä vaikutus kansanterveyteen, sosiaaliseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen.

2. Lastensuojelun jälkihuollon sisällöllinen kehittäminen 

Lastensuojelun jälkihuollossa tulisi olla mahdollisuus nykyistä intensiivisempiin tukitoimiin niiden nuorten kanssa, jotka sitä tarvitsevat. Lastensuojelu koskettaa tuntuvaa osaa ikäluokasta.

3. Päihdepalvelujen saatavuuden parantaminen

Päihteiden ongelmakäyttö tuottaa sosiaalista syrjäytymistä. Sosiaalinen syrjäytyminen taas vaikuttaa keskeisesti turvallisuuteen. Päihdehuollon palveluiden saatavuuteen ja toimivuuteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota valmisteltaessa sote-uudistusta ja tulevaisuuden sote-keskuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen kykyä vastata yksilöiden ja perheiden päihdehaittoihin tulisi vahvistaa. Erityisesti huumeidenkäyttäjien matalan kynnyksen palveluita tulisi kehittää. 

4. Asunnottomuuden vähentämisen jatkaminen ja tehokkaampi kohdentaminen

Asunto ensin -ohjelmaa on toteutettu Suomessa onnistuneesti, mutta asunnottomuus kuitenkin uusiutuu sitkeästi. Asunnottomien palvelukeskuksia tarvitaan selvästi nykyistä enemmän, ja niitä olisi syytä vahvistaa perusterveydenhuollon palveluilla. Naiserityistä asunnottomuustyötä tulisi tehostaa.

5. Lyhytaikaisvankien laitoskierteen katkaiseminen

Lyhytaikaisvankien määrä on lisääntynyt nopeasti. Vankiloihin on jonossa nyt noin 4 000 pääasiassa sakkoja sovittamaan odottavaa henkilöä. Edelleen noin kolmannes vangeista vapautuu asunnottomiksi. He ovat pääosin henkilöitä, joiden elämänhallinnalliset edellytykset ovat heikot ja päihteiden käyttö hallitsematonta. Päihderiippuvuus pitää yllä uusintarikollisuutta. Lyhyitä ehdottomia vankeusrangaistuksia tulisi muuntaa valvontarangaistukseksi, jonka voisi suorittaa päihdekuntoutusyksikössä. 

6. Laki hoitoseuraamuksesta uudelleen käsittelyyn

Työryhmä valmisteli vuosituhannen vaihteessa pitkälle ns. hoitoseuraamusta. Siinä rangaistus olisi määrätty päihdekuntoutuksena niissä tapauksissa, kun tuomitun rikoskierre johtuu päihderiippuvuudesta, eikä rangaistusta voi siksi tuomita yhdyskuntaseuraamuksena. Ehdotus on ajankohtaisempi kuin koskaan, mutta se edellyttäisi lain muutosta.

7. Systemaattinen sovittelukäytäntöjen laajentaminen

Sovittelua tulisi laajentaa erityisesti omaisuus- ja väkivaltarikosten käsittelyssä. Sovittelu on tehokas toimintatapa. Se katkaisee häiriökäyttäytymistä tehokkaammin kuin perinteinen käräjäoikeuskäsittely tuomioineen.

8. Huumekuolemien ehkäisy lisäämällä valvottuja käyttötiloja ja sallimalla huumeiden tunnistusmahdollisuus

Helsingissä on ehdotettu kokeiltavaksi erillistä valvottua huumeiden käyttötilaa, jossa terveydenhuollon ammattilainen voi seurata potilaan tilaa, ohjata häntä päihdepalvelujen piiriin ja antaa neuvontaa. Käyttötilan perustaminen vaatisi lakimuutoksen. 

Huumeita hankitaan paljon internetin salattujen sivustojen kautta. Ostajien on vaikea arvioida, mitä aineet sisältävät. On kehitetty työmuotoja, joissa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on mahdollisuus testata aineita festivaaleilla ja muissa kenttäoloissa. Samalla on mahdollista antaa neuvontaa ja tukea.

Kansainvälisten kokemusten mukaan osa etenkin nuorista käyttäjistä on luopunut kokeilusta saatuaan luotettavaa tietoa aineista ja niiden vaikutuksista. Huumausainelain käyttörikospykälä ei nykyisin käytännössä mahdollista tunnistustoimintaa.

9. Liikenneturvallisuuden lisääminen teknisin välinein ja sovelluksin

Etenkin satunnaista rattijuopumusta olisi mahdollista vähentää tuntuvasti säätämällä uusiin autoihin pakollisiksi alkolukot. Sähköpotkulaudoissa ja vastaavissa kulkuvälineissä pitäisi olla yksinkertainen puhallustestiin perustuva alkolukko.

10. Julkisten tilojen valaistuksen lisääminen

On olemassa vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että huolehtimalla puistojen ja muiden julkisten tilojen valaistuksesta pystytään lisäämään turvallisuuden tunnetta ja vähentämään häiriöitä. Valaistuksen lisääminen led-tekniikalla on suhteellisen halpa ennaltaehkäisyn keino.