Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

18.03.2021 | Näkökulma

Tarja Virolainen

A-klinikkasäätiö: osa rahapelituotoilla rahoitettavista asioista valtion budjettiin

Työryhmän esittämistä vaihtoehdoista A-klinikkasäätiö pitää parhaana vaihtoehtoa, jossa osa nykyisistä Veikkauksen edunsaajista siirretään rahoitettavaksi valtion budjetista.

A-klinikkasäätiö on ilmaissut kantansa Veikkauksen rahapelitoiminnan tuottojen vähenemisen vaikutuksista. Erkki Liikasen johtaman työryhmän raportissa esitettiin neljä erilaista tulevaisuuden vaihtoehtoa suomalaiselle rahapelijärjestelmälle.

Parhaana esitetyistä vaihtoehdoista A-klinikkasäätiö pitää osittaisuudistusta eli raportin vaihtoehtoa 4. Siinä osa nykyisistä Veikkauksen edunsaajista siirretään rahoitettavaksi valtion budjetista ja osa saa jatkossakin rahoituksensa rahapelituottoina.

Monia valtion ja kuntien lakisääteisiä tai sellaiseksi katsottavia velvoitteita on vuosien mittaan siirretty rahoitettaviksi pelitoiminnan tuotoista. Jos ne siirretään valtion normaalibudjettiin, supistunut tuotto riittäisi nykyisiin avustuskohteisiin toistaiseksi jokseenkin nykytasoisena, vaikka hallinnonalojen väliset jakoperusteet pysyisivät ennallaan. Siirrettävät menot tulisi arvioida kohdennetusti. 

Työryhmä piti parhaana vaihtoehtona kokonaisuudistusta, jossa rahapelimonopolin tuotto siirrettäisiin kokonaan yleisiin budjettivaroihin siirtymäajan jälkeen.

A-klinikkasäätiö katsoo, että olisi syytä arvioida myös viidettä vaihtoehtoa, kaksivaiheista etenemistä. Osittaisuudistus olisi mahdollista toteuttaa suhteellisen nopeasti ja samalla alettaisiin valmistella kokonaisuudistusta huolellisesti. Kokonaisuudistus tulisi suunnitella parlamentaarisessa työryhmässä, jossa myös sosiaali- ja terveysjärjestöillä on edustus. 

Siirtymäajan tulisi olla riittävä, ja samalla tulisi huolehtia siitä, että järjestöjen toiminnan perusedellytykset säilyvät.

A-klinikkasäätiö huomauttaa, että kaikissa työryhmän esittämissä vaihtoehdoissa avustusrahoituksen taso määräytyy rahapelituottojen mukaan. Se saattaa edelleen aiheuttaa ristiriitoja etenkin rahapelipoliittisessa harkinnassa: rahapelihaittoja pitäisi ehkäistä, mutta rajoitukset pienentävät valtion tuloja.

Lue lisää