Yhteystiedot

A-klinikkasäätiö

A-klinikkasäätiö sr
Ratamestarinkatu 7 A
00520 Helsinki
Sähköposti: 
tiedotus(at)a-klinikka.fi

Etsitkö asiantuntijaa? Eri aihepiirien asiantuntijamme löydät täältä.

Laskutus

A-klinikkasäätiö sr
Y-tunnus: 0200924-4
Verkkolaskuosoite: 003702009244
Operaattori: Maventa (003721291126)
Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH*
Tarkemmat laskutustiedot löydät täältä.

Henkilöstö

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
[email protected]

Henkilöstön yhteystiedot

Oletko kiinnostunut työharjoittelupaikasta? Ole yhteydessä: lauriina.perajarvi(at)a-klinikka.fi

Meille asiaa? Jätä viesti.

Tarvitsetko apua? Etkö tiedä mikä palvelu on sinua varten?
Ota meihin yhteyttä ja me neuvomme sinut oikean palvelun luokse.

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki (5.12.2018/1050). 
Laadittu 2.9.2011, päivitetty 13.10.2020

Rekisterinpitäjä

A-klinikkasäätiö sr (Y-tunnus 0200924-4)
Ratamestarinkatu 7 A
00520 Helsinki

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Viestintäpäällikkö Minna Hietakangas
Ratamestarinkatu 7 A
00520 Helsinki

Tietosuojavastaava: Tiia Ruokosalo. Yhteydenotot sähköpostitse: [email protected] a-klinikka.fi tai postitse ylläolevaan osoitteeseen merkinnällä A-klinikkasäätiö / tietosuoja.

Rekisterin nimi

A-klinikkasäätiön kotisivujen sähköisistä lomakkeista kerättävät tiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • Tilaisuuksiin (esimerkiksi koulutus) ilmoittautuvien henkilöiden yhteystietojen tallentaminen yhteydenottoa varten.
  • Julkaisu- ja materiaalitilausten toimittamiseen tarvittavien toimitus- ja laskutustietojen vastaanottaminen.
  • Tiimi-lehden tilausten toimitus- ja laskutustietojen vastaanottaminen, tallentaminen ja päivittäminen tilaajarekisteriin.
  • Palautetiedon ja siihen vastaamiseen tarvittavien sähköpostiosoitteiden ja puhelinnumeroiden vastaanottaminen, mikäli palautteen antaja haluaa vastauksen palautteeseensa. Palautteen voi myös jättää anonyymisti.
  • A-klinikkasäätiön toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden sähköpostiosoitteiden tallennus sähköisen uutiskirjeen lähettämistä varten.
  • A-klinikkasäätiöstä työnantajana kiinnostuneiden työnhakijoiden ilmoittamien tietojen (avoin työhakemus) tallentaminen mahdollista yhteydenottoa varten. 

Peruste henkilötietojen käsittelylle on rekisteröityneen henkilön oma suostumus rekisteröitymisen tai materiaalitilauksen yhteydessä. Tietoja voidaan anonymisoida tilastointi- tai tutkimuskäyttöä varten.

Rekisterin tietosisältö

Ilmoittautumislomakkeessa kerätään pääsääntöisesti sukunimi, etunimi ja sähköpostiosoite, tarvittaessa myös työnimike, organisaatio, osoite, puhelinnumero.

Materiaalitilauksia varten tilaajalta kerätään tilaajan/yhteisön tai yrityksen nimi, yhteyshenkilö (jos tilaajana yhteisö tai yritys), sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero.

Tiimi-lehden tilauksia varten tilaajalta kerätään tilaajan/yhteisön tai yrityksen nimi, sähköpostiosoite, lehden toimitusosoite (lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka) ja tilauksen laskutusosoite (organisaatio, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka).

Yhteydenottolomaketta varten kerätään nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero (vapaaehtoinen).

Uutiskirjeen lähettämistä varten kerätään sähköpostiosoite, kun henkilö on ilmoittautunut tilaajaksi.

Kun työnhakija jättää avoimen työhakemuksen omine tietoineen, tulee hänen ilmoittaa suostumuksestaan henkilötietojen käsittelyyn. Avoimessa työhakemuksessa hakija voi ilmoittaa itsestään esimerkiksi seuraavat tiedot: sukunimi, etunimi, posti- ja sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, koulutus, tämän hetkinen työtilanne, aikaisempi työkokemus, avoimen työhakemuksen voimassaoloaika, millaisesta työstä kiinnostunut ja millä paikkakunnalla, kuvaus itsestä ja  ansioluettelo.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseen. Poistamme tiedot, kun niiden käsittelyyn ei ole enää oikeutettua perustetta. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja säilytetään vuoden ajan. Avoimet työhakemukset poistetaan 12 kuukauden kuluttua, mikäli työntekijä ei ole ilmoittanut muuta voimassaoloaikaa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystietojen jättäjän oma vapaaehtoinen suostumus. Rekisterit kootaan sähköisten lomakkeiden tiedoista, jotka tilaaja tai osallistuja antaa itse. IP-osoite tallentuu automaattisesti järjestelmään. Voimme kerätä verkkopalveluiden käytöstä tietoja evästeiden avulla. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä eteenpäin kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Verkkopalvelimilla säilytettävien rekisteritietojen tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Henkilötietoja sisältäviä järjestelmiä käyttävät ja henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden työnkuvaan se kuuluu. Avoimia työhakemuksia voivat lukea ja käsitellä ne henkilöt, joilla on oikeus työtehtävänsä puolesta lukea ja käsitellä avoimia hakemuksia.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterissä olevalla on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Tietojen käsittelyä voi myös rajoittaa. Uutiskirjeiden tilaajilla on mahdollisuus poistaa oma sähköpostiosoitteensa postituslistalta.

Henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai poistamista koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle, joko sähköpostitse: [email protected] tai postitse: A-klinikkasäätiö / tietosuoja, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada tiedot siirretyksi koneellisesti luettavassa muodossa toiselle rekisteripitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista. Lisäksi sinulla on oikeus saada oikeuksien toteuttamista koskeva asia käsiteltäväksi toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle eli tietosuojavaltuutettulle, mikäli emme ole mielestäsi noudattaneet tietosuojaa koskevia säännöksiä tai viranomaismääräyksiä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto, p. 029 5666 700, katuosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki.

Muut mahdolliset oikeudet

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin eikä mielipidekyselyihin.

Tietosuojaselosteen muutokset

Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojaselostetta. Muutoksista ja päivityksistä ilmoitetaan säätiön verkkosivustolla.

Medialle

Medialle

Etsitkö säätiön asiantuntijoita tai viestintää? Onko tarvetta säätiön visuaaliselle ilmeelle tai logo-tiedostoille? Täältä löytyy!

Lue lisää