Webropol-tietosuojaseloste

Webropolin kautta kerättävät yhteystiedot

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispäivämäärä: 31.5.2018

Rekisterinpitäjä

A-klinikkasäätiö (0200924-4)

Yhteystiedot

A-klinikkasäätiö
Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki
tiedotus(at)a-klinikka.fi

Yhteyshenkilöt

Viestintäpäällikkö Minna Hietakangas, 050 4727 846, [email protected]

Rekisterin nimi

A-klinikkasäätiön Webropolin kautta kerättävät yhteystiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

  • A-klinikkasäätiön palveluista ja toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden yhteystietojen kerääminen mahdollista yhteydenottoa varten
  • yhteystietojen kerääminen A-klinikkasäätiön järjestämien kilpailujen arvontaa ja voittamisesta ilmoittamista varten
  • ilmoittautumisten kerääminen A-klinikkasäätiön tapahtumiin
  • vastausten kerääminen tutkimus- ja kehittämistoiminnan kyselyissä sekä palaute- ja arviointikyselyissä

Rekisterin tietosisältö

Lomakkeet sisältävät esimerkiksi seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköposti ja yritys/organisaatio ja henkilön kiinnostuksen kohde.

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystietojen jättäjän oma vapaaehtoinen suostumus.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä eteenpäin kolmansille osapuolille.

Tiedon säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Webropoliin on pääsy ainoastaan A-klinikkasäätiön työntekijöillä. Webropolin kautta kerättyjen henkilötietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä niitä. Tiedot on tarvittaessa haettavissa nimettyjen Webropolin pääkäyttäjien toimesta. Webropoliin pääsy on suojattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Tietojen lähettäjällä on oikeus pyytää lähettämiään tietoja tarkistettavaksi.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Tietojen lähettäjällä on oikeus pyytää tietojaan hävitettäväksi Webropolista. Yhteystietoja voi pyytää hävitettäväksi ottamalla yhteyttä sähköpostitse: [email protected] tai postitse: A-klinikkasäätiö / tietosuoja, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki. 

Muut mahdolliset oikeudet

Tietoja ei luovuteta muuhun suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin tai mielipidekyselyihin.