Asiantuntijat

Tutkijan arkea, digisosiaalityötä nuorten parissa verkossa, kuntodopingin ilmiöiden äärellä. Asiantuntijamme kertovat työstään säätiöllä.

Aino Rukkila

Aino Rukkila

"Matalan kynnyksen työssä vastaan siitä, että Osiksen asiakaskahvila ja etsivä kenttätyö toimivat niin kuin pitää. Minua innostaa yhteistyö ja se, että pystytään muiden toimijoiden kanssa laajentamaan omia seiniä. Tieto siitä, millainen on hyvä hoitopolku, tulee suoraan asiakkailta."

Anna-Sofia Lehto

Anna-Sofia Lehto

"Teen digisosiaalityötä nuorten parissa Lasisessa lapsuudessa. Nuori on oman elämänsä asiantuntija, me voimme asettua kulkemaan rinnalla. Asiantuntemustani on mentalisaatio, jota voisi kuvata kunnioittavaksi lähestymistavaksi tai asenteeksi."

Arto Tujunen

Arto Tujunen

"Työskentelen etsivänä nuorisotyöntekijänä Salossa. Työni on ohjausta, opastamista ja mukanaoloa palveluissa. Varmistan, että nuori saa kerrottua asiansa, asia edistyy ja nuori saa hänelle kuuluvat palvelut."

Janne Takala

"Lasisen lapsuuden aikuistyö alkoi varsinaisesti Ylen Pullopostia lapsuudesta -ohjelmasarjan jälkeen. Ymmärrettiin, että myös jo aikuiseksi kasvaneilla on suuri tarve käsitellä lapsuuttaan."

Jouni Tourunen

Jouni Tourunen

"Tällä hetkellä minua työllistää säätiön tutkimuspäällikkönä pääasiassa Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma. En pidä tutkimus- ja kokemustietoa kilpailevina tai vastakkaisina. On hedelmällistä, kun voidaan kohdata ja pohtia asioita yhdessä."

Jukka Koskelo

Jukka Koskelo

"Työskentelen Dopinglinkissä, joka on Suomen ainoa kuntodopingin käyttäjille ja heitä kohtaaville ammattilaisille suunnattu palvelu. Terveysneuvontaa tehdessämme eri aineiden haittavaikutuksista pitää olla perillä. Uusia kuntodopingiin käytettäviä aineita tulee koko ajan, ja niistä täytyy pitää itsensä ajan tasalla."

Teemu Kaskela

Teemu Kaskela

"Olen tutkimuksen sekatyömies. Innostun helposti uusista tutkimusmenetelmistä ja jutuista, joista en ole aiemmin kuullut. Olen tutkinut esimerkiksi opioidikorvaushoitoa, päihdekuntoutusta vankiloissa, Tor-verkon huumemarkkinoita ja kadulla liikkuvia aineita."