A-klinikkasäätiö

Meillä on pitkät perinteet päihde- ja mielenterveystyössä. Vuonna 1955 perustettu A-klinikkasäätiö on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen päihdealan järjestö. Säätiö omistaa A-klinikka Oy:n, joka tuottaa päihde- ja mielenterveyspalveluja.

  • Ehkäisemme ja vähennämme päihde- ja mielenterveyshaittoja. 
  • Rakennamme palveluillamme turvaverkkoja haavoittuvimmissa asemassa oleville ihmisille. 
  • Pyrimme parantamaan päihdeongelmaisten ja heidän läheistensä asemaa. 
  • Tuotamme luotettavaa tietoa päihdetyön ammattilaisten ja sote-ammattilaisten käyttöön.
  • Teemme valtakunnallista vaikuttamis- ja asiantuntijatyötä, jotta päihde- ja mielenterveysongelmiin liittyvä eriarvoisuus vähenee.

Toimintaamme ohjaavat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, luottamuksellisuus, suvaitsevaisuus ja vastuullisuus.