Korona leimasi vahvasti myös A-klinikkasäätiön vuotta 2020

Koronaepidemia, koronarajoitukset ja niiden tuottamat haasteet leimasivat vahvasti myös A-klinikkasäätiön vuotta 2020.

Image
A-klinikkasäätiön vuosiraportin 2020 kansikuva

Kohtaavassa työssä piti ottaa käyttöön uusia keinoja pitää yhteyttä asiakkaisiin ja verkkopalveluissa näkyi ihmisten entistä korostetumpi tarve saada apua ja tukea.

A-klinikkasäätiön verkkopalvelut tavoittivat keskimäärin noin 350 000 kävijää kuukausittain. Niin Dopinglinkki kuin Verkko-Vinkki saivat vuonna 2020 ennätysmäärän yhteydenottoja verkkoterveysneuvontaan. Päihdelinkin neuvontapalvelussa vastattiin yli 800 kysymykseen ja Nuortenlinkin nettineuvonnassa lähes 600 kysymykseen. 

Nuorten kysymykset liittyivät useimmiten ahdistukseen, masennukseen tai muuten mielenterveyteen. Päihdelinkkiin lähetetyissä kysymyksissä painottuivat oma tai läheisen päihteidenkäyttö, raha-asiat ja perhetilanne. Kysyjinä oli paljon ihmisiä, joilla oli havainto läheisensä päihteidenkäytön lisääntymisestä töiden muututtua etätöiksi tai loputtua.

Katuklinikka tavoitti Tampereella, Oulussa ja Helsingissä yhteensä noin 2 100 ja Osiksen jalkautuva työ pääkaupunkiseudulla noin 1 400 ihmistä.

A-klinikkasäätiö juhlisti viime vuonna 65-vuotista toimintaansa järjestämällä juhlawebinaarien sarjan. Webinaareissa käsiteltiin muiden muassa päihdehuollon vaikuttavuutta, traumatietoista työotetta ja haittoja vähentävää työtä Tor-verkossa.

Tutustu A-klinikkasäätiön vuoden 2020 vuosiraporttiin.

Muokattu viimeksi 09.04.2021.