Jalma tarjoaa läsnäolollaan turvallisen tilan maahanmuuttajanuorille

A-klinikkasäätiön uraauurtavan Jalma-hankkeen työntekijät auttavat maahanmuuttajataustaisia nuoria löytämään työkaluja elämän solmujen avaamiseen. 

Image
Julkaistu 12.10.2021 | Jalma
Jaa Artikkeli

A-klinikkasäätiöllä on kesäkuusta saakka toiminut Jalma-hanke, joka on Suomessa ainoa laatuaan. Nimi tulee suoraan työn ytimestä: Jalma tekee jalkautuvaa ja etsivää työtä maahanmuuttajataustaisten nuorten parissa. Nuorille tarjotaan tukea ja työkaluja elämäntilanteen selkiyttämiseen.
Jalman kaltaisen hankkeen tarpeellisuuteen havahduttiin, kun kentältä alkoi kantautua monelta taholta tietoa, etteivät jalkautuvaa työtä tekevät tiimit tavoittaneet maahanmuuttajataustaista kohderyhmää, kertoo A-klinikkasäätiön osallisuustiimin kehittämispäällikkö Marja Merikallio. Hankerahoitusta haettiin ja saatiin kulttuurisensitiivisellä työotteella tehtävään etsivään nuorisotyöhön. 

Jalman projektikoordinaattorin Ahmed Mowlidin työparina kentällä toimii hankkeen yhteistyökumppani Samha ry:n Mohamed Adin. Molemmilla on pitkä työhistoria maahanmuuttajataustaisten ihmisten kanssa työskentelystä. Adinille tuttua on koulumaailmassa toimiminen ja hän on työskennellyt monikielisenä ohjaajana Vantaalla maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa.

Mowlidilla on vahva työhistoria niin nuorisotyössä kuin järjestötyössä. Työkokemus etsivänä nuorisotyöntekijänä ja kahden vuoden pesti Kelan asiakasneuvojana on antanut hänelle rautaisen ammattiaidon ohjata nuoria elämän solmukohdista eteenpäin. Työparin vahvuuksia ovatkin kulttuurisensitiivinen työote, vankka kokemus etsivästä työstä sekä taito ja tieto siitä, mitä tukitoimia nuori voi hakea ja saada omaan elämäntilanteeseensa.  

Kaksikon eri vahvuudet ja taustat täydentävät toisiaan ja kentälläkin heillä on selkeä työnjako. Ahmed ottaa kontaktin nuoriin ja tekee ensimmäisen avauksen, Mohamed jää taustalle tarkkailemaan tilannetta ja ympäristöä. On tärkeää, että Ahmed voi luottaa Mohamedin arvioon siitä, onko tilanne turvallinen keskustelulle vai tapahtuuko nuorisojoukossa esimerkiksi levotonta liikehdintää, joka on vihje jatkaa matkaa.

Keskusteluissa muistetaan aina kertoa, mikä Jalma on. Sen jälkeen kysellään kuulumisia. Nuorille painotetaan aina, että juttelu on vapaaehtoista eikä mitään tarvitse välttämättä kertoa.

Jos nuori kuitenkin kertoo olevansa työtön tai koulupudokas, lähdetään hänen tilannettaan pohtimaan yhdessä. Joskus päädytään vaihtamaan vain yhteystietoja tai ohjataan eteenpäin esimerkiksi alle 30-vuotiaille suunnattuun Ohjaamoon, saa maksutonta apua ja tukea esimerkiksi opiskeluun, työllistymiseen ja asumiseen. Joskus taas ongelmia lähdetään ratkomaan yksilöohjauksella, jossa taklataan yksi ongelma kerrallaan. 

Tärkein tavoite on luoda nuorille turvallinen olo ja tila omalla läsnäololla.

Seuraavan kolmen vuoden aikana päätavoitteena on löytää ja kohdata Helsingissä niitä maahanmuuttajataustaisia nuoria, joilla on selkeä avuntarve. Heille tarjotaan monenlaista kättä pidempää oman elämän selkiyttämiseen: keskustelua, ohjausta, neuvontaa ja tarvittaessa yksilöllistä tukea. 

”Tärkein tavoite on luoda nuorille turvallinen olo ja tila omalla läsnäololla”, Ahmed tiivistää.

Jalma haluaa toimia myös siltana maahaanmuuttajataustaisten yhteisöjen ja suomalaisen yhteiskunnan välissä. Ahmed ja Mohamed pyrkivät viemään tietoa tukitoimista somaliyhteisöihin ja madaltamaan kynnystä hakea apua esimerkiksi päihteisiin ja mielenterveyteen liittyviin haasteisiin.  Somalikulttuurissa päihteistä ei puhuta. 
”Kerromme, miksi asiasta täytyy voida keskustella, muuten ratkaisuja nuorison haasteisiin ei löydy. Ongelmia ei voida vain vaieta pois”, Ahmed painottaa. 

Ongelmia ei voida vain vaieta pois.

Jalma tekee työtä, jota kukaan muu Suomessa ei ole vielä tehnyt. Työparin näkemyksiä kaipaavat myös pitkään nuorten kanssa toimineet. Ahmed ja Mohamed tuovat maahanmuuttajataustaisia nuoria koskevaan keskusteluun oman näkökulmansa.

”Olemme saaneet paljon viestejä, että Helsingin Kontulassa olisi paljon maahanmuuttajataustaisia nuoria viettämässä aikaa ja aiheuttamassa ongelmia. Kun sitten olemme jalkautuneet, olemme todenneet, ettei siellä ole nuoria vaan yli 30-vuotiaita aikuisia miehiä”, Ahmed kertoo. 
Maahanmuuttajanuorten nimeäminen levottomuuksien lähteeksi voi leimata heitä ja tuottaa pahaa oloa.
”On äärettömän tärkeää miettiä, millaista keskustelua ilmiöistä nostetaan. Ja tuoda esiin, että sitä käydessä käytetään oikeaa termistöä.” 
Vaikka Jalman yhtenä tehtävänä onkin auttaa nuoret tuen piiriin, tarkoitus ei ole tehdä asioita valmiiksi nuorille.

 ”Haluan tukea nuoren vahvuuksia ja kartoittaa yhdessä nuoren kanssa hänen voimavarojaan. Minä en kuitenkaan tee heidän puolestaan tai räätälöi heille valmiita polkuja, haluan että he löytävät ne itse. Uskon sen kantavan pidemmälle.” 

Vaikka hanke on toiminut vasta muutaman kuukauden, Mohamed ja Ahmed ovat saaneet jo useita onnistumisen kokemuksia. Heinäkuussa he osallistuivat kaksiviikkoiseen maahanmuuttajanuorille suunnattuun urheilutapahtumaan jalkautumalla pelialueelle. He tavoittivat satoja nuoria ja loivat hyvän perustan työlleen nuorten parissa.

Syksyn aikana on päästy konkreettisesti eteenpäin monen nuoren tilanteen kanssa. Jalmalaiset ovat lyhyessä ajassa saaneet hoidettua nuorten asioita ja löytäneet heille oikeanlaisia tukitahoja. 

Uskon siihen, että asioilla on tapana järjestyä.

Jalma syntyi vastaamaan maahanmuuttajataustaisista nuorista heränneeseen huoleen, mutta Ahmed näkee nuorten tilanteen valoisana.
”Uskon siihen, että asioilla on tapana järjestyä. Se ehkä vaatii hieman pinnistelyä ja ponnistelua, mutta yhteisvoimin nämä huoltakin aiheuttavat ilmiöt kyllä laantuvat”, Ahmed sanoo hymyillen. 

Hän ei usko Helsingin seuraavan Ruotsin jalanjälkiä monikulttuuristen ongelmien kanssa.
”Suomessa ongelmat tuodaan aika selvästi esiin ja siksi me pääsemme tarttumaan niihin todella matalalla kynnyksellä. Ongelmia tulee toki aina ja kulttuurisia yhteentörmäyksiä, mutta niihin aina löytyy myös ratkaisuja. Esimerkiksi Helsingin kaupunki haluaa ratkaisuja ja on valmis niitä etsimään.”

Töitä on paljon tehtävänä, mutta Ahmedilla ja Mohamedilla on äärettömän rohkaiseva motto työntekoon: ”I can do it if I just set my mind to it.” 

Siis: jos rohkenen, pystyn kyllä sen tekemään. Juuri sitä rohkeutta uuden ajattelumaailman luomiseksi Jalmassa on.

Löydät Jalman myös Facebookista ja Instagrammista. 

Lisätietoja hankkeesta: 
Ahmed Mowlid, projektikoordinaattori, 040 6176 740 
ahmed.mowlid(a)a-klinikka.fi

Muokattu viimeksi 12.10.2021.