A-klinikstiftelsen

Vi har en lång tradition inom missbrukar- och mentalvårdsarbetet. A-klinikstiftelsen som grundades år 1955 är en allmännyttig organisation inom missbrukararbetet som drivs utan vinstsyfte. Stiftelsen äger A-klinikka Oy som producerar missbrukar- och mentalvårdstjänster.

Vi förebygger och minskar rusmedelsskador och andra psykosociala hälsoproblem. Vi stöder sårbara människors delaktighet. Vi utför påverkans- och expertarbete för att minska ojämlikheten relaterad till problem med missbruk och den mentala hälsan. Verksamheten styrs av respekt för människovärdet, sekretess, tolerans och ansvarsfullhet.

Under strategiperioden 2020–2023 har A-klinikstiftelsen tre utvecklingsprogram:

  1. Förändringar i missbrukararbetet
  2. Delaktighet och främjande av funktionsförmåga
  3. Barnets rättigheter och närståendearbete 

Vi strävar efter att förbättra missbrukares och deras närståendes ställning. Vi möter människor ansikte mot ansikte, i kamratgrupper, på mötesplatser med låg tröskel och på gatan. 

Vi möter människor ansikte mot ansikte, i kamratgrupper, på mötesplatser med låg tröskel och på gatan.

Verksamheten finansieras i huvudsak med hjälp av bidrag från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). A-klinikstiftelsen har cirka 100 anställda.

Vi producerar tillförlitlig information för yrkesfolk inom missbrukararbetet och social- och hälsovården. Stiftelsen bedriver forskning och publicerar missbrukararbetets tidskrift Tiimi samt referentgranskade artiklar i en undersökningsserie på webbplatsen Tietopuu. I stiftelsens grunduppgifter ingår socialpolitisk påverkan. A-klinikstiftelsen utvecklar missbrukar- och mentalvårdsarbetet i samarbete med andra organisationer inom social- och hälsovården.
 
A-klinikstiftelsen erbjuder allmänheten ett brett utbud av elektroniska tjänster. Stiftelsens elektroniska tjänster når 430 000 unika besökare varje månad.
 
Droglänken är Finlands populäraste webbtjänst om droger och beroenden. Tjänsten är avsedd för droganvändare och deras anhöriga samt alla som är intresserade av information om droger. Beroendet kan gälla alkohol, läkemedel, narkotika eller spel. Webbtjänsten finns tillgänglig på svenska.