Tutkimuksen yhteistyöverkosto

A-klinikkasäätiön tutkimus- ja kehittämistoiminta perustuu suurelta osin verkostoyhteistyöhön. Yhteistyö koostuu mm. erilaisista virallisista ja epävirallisista yhteistyöverkostoista, hankekohtaisesta yhteistyöstä, seminaarien järjestämisestä ja niihin osallistumisesta sekä rahoitusyhteistyöstä (hankerahoitus).

Säätiön tutkimusryhmän työntekijät ovat myös erilaisten toimikuntien tai johto-, ohjaus- ja asiantuntijatyöryhmien jäseniä.

Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ja -verkostoja:

Alkoholi- ja huumetutkijain seura (AHTS)

Tutkimusryhmän tutkijat osallistuvat ja alustavat Alkoholi- ja huumetutkijain seuran seminaareissa.

Alkoholitutkimussäätiö

Alkoholitutkimussäätiö myöntää henkilökohtaisia apurahoja alkoholi-, huume- ja pelitutkimukseen kerran vuodessa. 

EWODOR-tutkijaverkosto

Verkosto järjestää vuosittain kansainvälisen päihdehoidon ja tutkimuksen seminaarin.

Jyväskylän yliopiston psykologian laitos

Vanhempi tutkija Tuuli Pitkäsellä on päihdeongelmien tutkimuksen dosentuuri Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa. Vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen on mukana Lapsesta aikuiseksi -seurantatutkimushankkeessa.

Nordens välfärdscenter (NVC)

NVC toteuttaa pohjoismaista päihdetutkimusta, järjestää seminaareja ja toimittaa julkaisuja (mm. NAD: Nordic Studies on Alcohol and Drugs).

NsFK

Tutkimusryhmän työntekijät ovat osallistuneet ja alustaneet useana vuonna Pohjoismaisen kriminologien yhdistyksen (NsFK) vuosittaisessa tutkimusseminaarissa.

Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto

Oikeusministeriön Kriminaalipoliittinen osasto myöntää kerran vuodessa rikosseuraamusalan tutkimus- ja kehittämisrahoitusta. Tutkimusryhmä on saanut tätä rahoitusta neljään tutkimushankkeeseen.

Rikosseuraamuslaitos

Rikosseuraamuslaitoksen kanssa on pitkäaikaista yhteistyötä vankiloiden päihdekuntoutuksen tutkimisen, kehittämisen sekä vankeinhoidon henkilökunnan koulutustoiminnan ja työnohjauksen osalta. Hämeenlinnan, Keravan ja Turun vankilat olivat yhteistyökumppaneina pohjoismaisessa vankiloiden päihdekuntoutusta koskevassa tutkimushankkeessa (Prison-hanke).

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

STEA rahoittaa Veikkauksen tuotoilla Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmaa (MIPA 2015–2018).

Tampereen yliopiston sosiaalityön laitos

Tutkimuspäällikkö Jouni Tourusella on sosiaalityön, erityisesti päihdetutkimuksen dosentuuri Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Tutkijat osallistuvat THL:n huumetutkimuksen verkoston kokouksiin (huumeseula). Huumehoidon tiedonkeruun (Pompidou) ohjausryhmässä on jäsenenä vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen.